PDF

Lühikroonika

 

• 21.–23. detsembrini 2012 Hiinas Yichangis toimunud eetika ja kirjanduse suhteid käsitlenud rahvusvahelisest kirjanduskonverentsist võttis osa TÜ maailmakirjanduse professor Jüri Talvet. Ta valiti sealsamas asutatud uue kirjandus- ja kultuuriuurijate ühenduse, Rahvusvahelise Eetilise Kirjanduskriitika Assotsiatsiooni (IAELC – International Association of Ethical Literary Criticism) juhtkonda, ühena selle asepresidentidest. Eeskätt Wuhani Ülikooli hiina kirjanduse professori Nie Zhenzhao ja Oslo Ülikooli Ibseni keskuse juhataja professor Knut Brynhildsvolli eestvedamisel asutatud assotsiatsiooni presidendiks sai Hiina teenekamaid väliskirjanduse uurijaid, professor Wu Yuanmai.

 

• 27. detsembril kaitses Nikolai Kuznetsov Tartu Ülikoolis doktoritöö teemal „Komi keele kohakäänete ruumisemantika (kognitiivne analüüs)”. Väitekirja juhendaja oli TÜ dotsent Tõnu Seilenthal, oponent filoloogiakandidaat Galina Nekrassova (Venemaa TA Uurali osakonna Komi Teaduskeskuse keele, kirjanduse ja ajaloo instituut).

 

• 16. jaanuaril kaitses Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi doktorant Ave Mattheus oma doktoritöö „Eesti laste- ja noortekirjanduse genees: küsimusepüstitusi ja uurimisperspektiive”. Doktoritöö juhendajad olid TLÜ professor Piret Viires ja filoloogiakandidaat Reet Krusten, oponendid Groningeni Ülikooli professor Cornelius Hasselblatt ja TLÜ professor Ulrike Plath.

 

• 25. jaanuaril peeti Eesti Keele Instituudi saalis Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse seminar „Libertinism Balti kirjanduses ehk valgustusajastu erootikast”. Seminari juhatas Ulrike Plath.

 

• 30. jaanuaril toimus Eesti Keele Instituudis Silvi Vare sõnaraamatu „Eesti keele sõnapered” esitlus. Uut sõnaraamatut tutvustasid EKI direktor Urmas Sutrop ja sõnaraamatute osakonna juhataja Margit Langemets, autor Silvi Vare ning keeleteadlased Mati Hint, Reet Kasik ja Krista Kerge. Tänusõnad lausus Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja Jüri Valge.

 

• 30. jaanuaril korraldas Akadeemiline Rahvaluule Selts Kirjandusmuuseumis kõnekoosoleku, kus Anu Korb pidas ettekande „Kuidas kujutada Siberi küla? Filmitõest ja eetikast”. 2012. aasta kevadel osales filmimees Vahur Laiapea ERA Siberi ekspeditsioonil, selle käigu põhjal valmis dokumentaalfilm „Võidupäeva ootus Siberi Haida külas”, mille põhjal arutletigi filmitõe ja eetika üle.