PDF

Lühikroonika

• 2.–6. veebruarini toimus Tartu Ülikoolis kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli (KTKDK) raames doktorantide talvekool „Circulation and Collaboration: Perspectives for/in Interdisciplinarity”.
Kaasaegset maailma iseloomustab uute võrgustike, taristute ja kanalite teke, mis võimaldab infol liikuda enneolematu intensiivsusega. KTKDK viienda talvekooli keskseteks märksõnadeks olid ringlemine ja koostöö. Nende mõistete kriitiline rakendamine võimaldab uudsetest vaatenurkadest selgitada erinevaid XXI sajandi kultuurilisi ja sotsiaalseid, aga ka teaduslikke tegevusi.
Talvekoolis esinesid ettekannetega Penelope Harvey (Manchesteri ülikool), Martin Stokes (Londoni King’s College), Regina F. Bendix (Göttingeni ülikool), Matti Sintonen (Helsingi ülikool), Thomas A. DuBois (Wisconsin-Madisoni ülikool), Lars Elleström (Linnæuse ülikool), Alexei Yurchak (California ülikool, Berkeley) ja Pärtel Piirimäe (TÜ).

• 12.–14. veebruaril korraldas Tallinna Ülikooli slaavi keelte ja kultuuride instituut XVI rahvusvahelise noorfiloloogide konverentsi „Tekst kui kommunikatiivne süsteem”. Töö toimus kahes, kirjanduse ja keeleteaduse sektsioonis. Ettekanded keskendusid võrdlevale kirjandusteadusele, vene kirjanduse ajaloole, poeetikale ja lingvistikale. Selle aasta konverentsile oli saabunud külalisesineja Venemaalt, värsiteoreetik ja luuleuurija Kirill Golovastikov. Ettekannetega esinesid tudengid, magistrandid, doktorandid ja aspirandid Eestist, Venemaalt, Valgevenest, Poolast jm. 

• 17. veebruaril toimus Eesti Kirjandusmuuseumis teisipäevaseminar, kus muuseumi arhivaar Kaisa Kulasalu rääkis rahvaluulekogude kasutamisest nõukogude perioodi algusaastatel. Ettekandes selgitati, kui palju ja mis eesmärkidega on kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonna kogusid kasutatud Teise maailmasõja ajal ja järel ning milline oli sel ajajärgul rahvaluulet koguva ja säilitava institutsiooni roll.

• 18. veebruaril korraldas Hõimuklubi Tallinnas klubiõhtu „Hõimurännak Aristega”. Paul Aristet (1905–1990) meenutasid tema 110. sünniaastapäeva puhul keeleteadlane Jüri Viikberg ja maateadlane Ott Kurs. 

• 26.–27. veebruaril korraldas Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond Taevaskojas folkloristide kümnenda talvekonverentsi „Mälu. Meenutamine. Muistend”. 2014. aasta sügisel möödus 70 aastat keele- ja rahvaluuleteadlase Aino Laaguse sünnist. Seekordne konverents oli pühendatud teemadele, mis kajastusid tema uurijahuvides: ta tõi eesti folkloristikasse situatsioonianalüüsi ja uuris muistendit kui folkloori žanrisüsteemi dünaamilist pidepunkti. Ettekanded pidasid Tiiu Jaago, Reet Hiiemäe, Pihla Siim, Piret Voolaid, Pille Kippar, Ülo Valk, Aado Lintrop, Ergo-Hart Västrik, Merili Metsvahi, Liisi Laineste, Liina Paales, Ell Vahtramäe, Anastassia Astapova, Margaret Lyngdoh ja Alevtina Solovjova. Diskussiooni „Folkloori piirialad” juhtis Piret Voolaid.