Kristiina Ross

Regivärsist kirikulauluni

Kuidas ja milleks kõrvutada vanu allkeeli

Madli Kütt, Katre Talviste

Kas kodu on või kodu tehakse?

Kodustamise problemaatika Johannes Semperi ja Tõnu Õnnepalu loomingus

Rebekka Lotman

Naise eneseteadvuse ja iha sünd sonetis

Marie Under ja Edna St. Vincent Millay (II)

Mistsellid

Vello Paatsi

Miks eestikeelsete trükiste tsensuur kolis 1869. aastal Riiga?

Raamatuid

Tõnis Parksepp

Pimestav valgus

Asta Põldmäe. Ja valguse armulise. Kirjatöid aastaist 1975–2013. Eesti Keele Sihtasutus, 2014.

Aivar Põldvee

Kogumik valgustusest, rahvavalgustusest ja valgustusajast

Balti kirjasõna ja kultuurielu valgustusajastu peeglis. Eesti Ajalooarhiivi toimetised = Acta et commentationes Archivi Historici Estoniae 21 (28). Koostanud Katre Kaju. Eesti Ajalooarhiiv, 2014.

Aija Sakova-Merivee

Dialoogis sündinud algupärane mõtlemine

Thomas Salumets. Mõju mõnu. Studia litteraria Estonica 14. Koostajad Thomas Salumets ja Arne Merilai. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014.

Indrek Koff

Nagu muinasjutus

Eesti laste- ja noortekirjandus 1991–2012. Eesti Lastekirjanduse Keskus, 2014.

Sulev Iva

Liivi, Ludzi ja Kraasna maarahva kiil

Mari Mets, Anu Haak, Triin Iva, Grethe Juhkason, Mervi Kalmus, Miina Norvik, Karl Pajusalu, Pire Teras, Tuuli Tuisk, Lembit Vaba. Eesti murded IX. Lõunaeesti keelesaarte tekstid. Eesti Keele Instituut, Tartu Ülikool, 2014.

Ringvaade

Karl Pajusalu, Jüri Viikberg

Eberhard Winkler 60

Mariann Proos

Eesti Kognitiivse Keeleteaduse Ühingu IV aastakonverents

Killu Paldrok

Emakeele Seltsis

Anneli Kõvamees

Vilde jäävusest

KK 7/2015

Lühikroonika