PDF

Ilmus Eesti Keeletoimetajate Liidu aastaraamat 2019

Ilmus Eesti Keeletoimetajate Liidu aastaraamat 2019

Eesti Keeletoimetajate Liit oli juba seitsme­aastane, kui välja anti esimene liidu üritusi ja algatusi kajastav aastaraamat. Selle aasta jaanuaris ilmus teine, „Eesti Keele­toimetajate Liidu aastaraamat 2019”. Mõlemat saab liidu veebilehel tasuta lugeda või trükisena soetada. Aastaraamatu peatoimetaja on Ann Siiman, kolleegiumi liikmed ja keele­toimetajad Helika Mäekivi, Airi Männik, Külli Pärtel, Riina Reinsalu ja Ann Siiman, korrektor Egle Heinsar ning kujundaja Krista Saare. Trükise välja­andmist toetas Haridus- ja Teadusministeerium.

Uus aastaraamat algab ülevaatega märtsis toimunud keeletoimetajate vestlus­ringist, kus arutati teravaid ­teemasid, nagu ettevõtlus, töötasu, -koormus ja vastutus. Liidu jaoks olid 2019. aastal tähtsündmused kutsestandardi väljatöötamine ja esimene kutseeksam, kus selgusid esimesed viis kutselist keele­toimetajat. Kutsekomisjoni esimees Reili Argus ja hindamis­komisjoni esimees Helika Mäekivi on koostanud kutse­eksamini jõudmise ajatelje. Toimetaja­auhinna žürii liige Riina Kasser kirjeldab laureaadi valimist ja projektijuht Katre Kasemets nimetab selge sõnumi võistluse auhinnasaajad.

Keeletoimetaja elukutse sai eelmisel aastal 90-aastaseks. Sel puhul vaatab ameti algusaegadele tagasi Tartu Ülikooli emeriitdotsent Reet Kasik. Euroopa Parlamendi eesti kirjaliku tõlke üksuse juhataja Marek Dreving arutleb aga keele­toimetamise tuleviku üle. Tehnikatekstide toimetamise kohta jagab näpunäiteid tõlkija ja toimetaja Heido Ots. Praktiliselt poolelt tutvustab Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige Helika Mäekivi toimkonna otsuseid ja Eesti Keele Instituudi vanemkeele­korraldaja Maire Raadik „Eesti õigekeelsus­käsiraamatut” veebis.

Aastaraamatus käsitletakse nii sisse­töötatud kui ka värskeid ettevõtmisi. Näiteks korraldas liit eesti keele aasta puhul esimest korda kampaania „Kutsu keeletoimetaja külla!”, kus asutused said keeletoimetaja tasuta külla kutsuda ja keelenõu küsida. Eduka kampaania võtab kokku korraldaja Kristel Ress. Keeletoimetamistalgute žürii esimees Ann Siiman annab ülevaate teistest talgutest.

Lisaks on avaldatud kokkuvõtted 2019. aastal kaitstud lõputöödest, mille teemad võiksid keeletoimetajaid puudutada. Juhatuse esimees Helika Mäekivi loetleb kroonikas üles liidu mullused tegemised. Noor keeletoimetaja Merily Šmidt mõtiskleb oma ametivaliku ja esimese töökogemuse üle. Lõpetuseks meenutavad õpilased ja kolleegid mitme keele­toimetajate põlvkonna õpetajat Ellen Uuspõldu.

ANN SIIMAN