Tiiu Jaago

Jaan Jõgeveri rahvaluuleloengud Tartu ülikoolis aastatel 1909–1911

Mall Hiiemäe, Mari-Ann Remmel

Milleks meile kohapärimus?

Vahekokkuvõtteid piirialadelt

Aimi Pikksaar

Lingvistiline järjestuskatse polüseemia uurimise vahendina omadussõna vana semantilise analüüsi näitel

Raamatuid

Mart Velsker

Meie aja võõras

Maarja Pärtna. Vivaarium. Tartu: Elusamus, 2019. 72 lk

Maarja Vaino

Ülestõusmispühade aegu

Doris Kareva. Terendused. Tallinn: EKSA, 2019; Doris Kareva. Suik ja sillerdus. Tallinn: Verb, 2019. 122 lk

Arno Oja

Unt ilmub hämaras

Maarja Vaino. Mati Undi hämaruse poeetika. Tallinn: EKSA, 2019. 191 lk

Juhan Kreem

Mitte ainult reformatsioonist

Reformatsioon – tõlked ja tõlgendused. (Eesti Rahvusraamatukogu toimetised 16. Raamat ja aeg 5.) Koostaja Piret Lotman. Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu, 2019. 264 lk

Mart Tšernjuk

Eesti-hiina sõnastikust

Eesti-hiina põhisõnavara sõnastik. 愛沙尼亞語漢語基礎詞典/爱沙尼亚语汉语基础词典. „Eesti keele põhisõnavara sõnastiku” alusel koostanud Gao Jingyi 高晶一. Tallinn: Eesti Keele Instituut, 2019. 632 lk

Kristiina Ross

Hauatähiste tekstid doktoritöös

Pille Arnek. Eestikeelsed tekstid 16.–19. sajandi Põhja-Eesti hauatähistel. (Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste dissertatsioonid 54.) Tallinn: Tallinna Ülikool, 2019. 333 lk

Vivian Siirman, Johanna Ross

Lühidalt

Ringvaade

Joosep Susi

Mina ei ole lord Byron, mina olen keegi teine

Joel Sang 70

KK 5/2020

Lühikroonika

KK 5/2020

Kaitstud doktoritööd