Leo Luks

Mõtelda on mõnus?

Sissevaateid Hando Runneli esseistikasse

Carl Eric Simmul

des- ja mata-konverbitarindi funktsioonid

Aare Pilv

Usutlus vendade Unduskitega

Publikatsioone

Kristi Metste

„…ja surm pani elule punkti”

Pastor Hollmanni kõne Faehlmanni haual

Päevateema

Joel Sang

„Valada saledasse stroofi...”

Raamatuid

Margit Tintso

Öös on (rohkem) asju

Carolina Pihelgas. Pimeduse pisi­asjad. Kaksikhammas, 2017. 84 lk.

Berk Vaher

Kartmatuse aimdus

Aija Sakova. Valu, mälu, kirjandus. Kirjanduskriitikat ja vestlusi aastatest 2004–2017. Tallinn: EKSA, 2017. 255 lk.

Mall Jõgi

Tõlkes leitud, tõlkes kaduma läinud

Стратегии nеревода и государственный контроль. Translation Strategies and State Control. (Acta Slavica Estonica IX.) Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. Tartu: University of Tartu Press, 2017. 395 lk.

Elo-Hanna Seljamaa

Teistmoodi kalendripärimuse kogumik

Mall Hiiemäe. Virumaa kalendripärimus. Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv. Tartu–Rakvere: EKM Teaduskirjastus, 2018. 282 lk.

Paul Kokla

Vägivaldsest pagulusest koju

Raimo Pullat. Tallinna arhiivi tagasi­toomisest Saksamaalt. Tallinn: Estopol, 2018. 96 lk.

Renate Pajusalu

Väitekiri eesti keele omandamisest ja konstruktsioonidest

Mare Kitsnik. Iga asi omal ajal: eesti keele B1- ja B2-taseme verbikonstruktsioonid keeleoskuse arengu näitajana. (Humanitaarteaduste dis­sertatsioonid 43.) Tallinn: Tallinna Ülikool, 2018. 261 lk.

Ringvaade

KK 11/2018

Lühikroonika