Otsi
|
en

Leo Luks

Mõtelda on mõnus?

Sissevaateid Hando Runneli esseistikasse

Carl Eric Simmul

des- ja mata-konverbitarindi funktsioonid

Aare Pilv

Usutlus vendade Unduskitega

Publikatsioone

Kristi Metste

„…ja surm pani elule punkti”

Pastor Hollmanni kõne Faehlmanni haual

Päevateema

Joel Sang

„Valada saledasse stroofi...”

Raamatuid

Margit Tintso

Öös on (rohkem) asju

Carolina Pihelgas. Pimeduse pisiasjad. Kaksikhammas, 2017

Berk Vaher

Kartmatuse aimdus

Aija Sakova. Valu, mälu, kirjandus. Kirjanduskriitikat ja vestlusi aastatest 2004–2017. Tallinn: EKSA, 2017

Mall Jõgi

Tõlkes leitud, tõlkes kaduma läinud

Стратегии nеревода и государственный контроль. Translation Strategies and State Control. (Acta Slavica Esto-nica IX.) Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. Tartu: University of Tartu Press, 2017

Elo-Hanna Seljamaa

Teistmoodi kalendripärimuse kogumik

Mall Hiiemäe. Virumaa kalendripärimus. Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv. Tartu–Rakvere: EKM Teaduskirjastus, 2018

Paul Kokla

Vägivaldsest pagulusest koju

Raimo Pullat. Tallinna arhiivi tagasitoomisest Saksamaalt. Tallinn: Estopol, 2018

Renate Pajusalu

Väitekiri eesti keele omandamisest ja konstruktsioonidest

Mare Kitsnik. Iga asi omal ajal: eesti keele B1- ja B2-taseme verbikonstruktsioonid keeleoskuse arengu näitajana. (Humanitaarteaduste dissertatsioonid 43.) Tallinn: Tallinna Ülikool, 2018

Ringvaade

KK 11/2018

Lühikroonika