PDF

A study on transgression in contemporary Estonian literature

Janek Kraavi. Transgressioon ja trans­gressiivsuse poeetika eesti nüüdiskirjanduses. (Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis 21.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2021. 168 lk.