PDF

Lühikroonika

• 10. detsembril kaitses Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorant Maria-Magdalena Jürvetson doktoritöö „Suomen kielen nauramisverbit koloratiivikonstruktiossa: Muoto, merkitys ja tehtävät” („Soome keele naermisverbid koloratiivkonstruktsioonis: Vorm, tähendus ja funktsioonid”). Töö juhendaja oli Jaan Õispuu, oponendid Ulla Vanhatalo (Helsingi ülikool) ja Vesa Jarva (Jyväskylä ülikool).

• 12. jaanuari Eesti Kirjandusmuuseumi teisipäevaseminaril „Muutuv looduskeskkond ja kuidas me seda tajume” arutles Raivo Kalle, kuidas inimesed kirjeldavad kooslusi eemiliste kategooriate (nagu mets, põld, karjamaa, heinamaa ja linnaloodus) kaudu, kuidas tajutakse oma looduskeskkonna muutust ning milliste liikide ja maamärkide kadumist või tulemist märgatakse. Ettekanne põhines Saaremaal 2014 ja 2015 toimunud etnoökoloogilistel välitöödel.

• 20. jaanuaril Tartus peetud Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi ettekandekoosolekul esinenud Urmas Sutrop rääkis laplaste ja teiste rahvaste jumalatest.

• 27. jaanuaril kaitses Reeli Torn-Leesik Tartu Ülikoolis doktoritöö „An Investigation of Voice Constructions in Estonian” („Uurimus eesti keele tegumoekonstruktsioonidest”). Töö juhendajad olid Renate Pajusalu (TÜ) ja Virve-Anneli Vihman (TÜ), oponent Maria Vilkuna (Helsingi ülikool).

• 28. jaanuaril toimus Eesti Kirjandusmuuseumis Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolek. Matej Goršič pidas ettekande „Taevatulede vabastamise müüdid regilauludes”, mis põhines 2015. aasta detsembris Ljubljana ülikoolis kaitstud doktoritööl. Sloveeni keeles kirjutatud doktoritöö sisaldab paljusid regilaululõikude tõlkeid soome (ja eesti) keelest sloveeni keelde, mis on saavutus iseenesest, sest Sloveenias oli regilaulude tundmine ja seda enam uurimine siiamaani praktiliselt olematu. 

• 28.–29. jaanuarini korraldas Tartu Ülikool koostöös Helsingi ülikooliga Tartus IV soome-eesti konverentsi „Grammatikat lüpsmas / Kielioppia lypsämässä”, mis oli pühendatud soome ja eesti grammatika küsimustele. Soome esinejad olid Turu, Helsingi ja Ida-Soome ülikoolist. Eestist astusid üles Helen Hint, Helen Plado, Jane Klavan, Ann Veismann, Miina Norvik, Maarja-Liisa Pilvik, Anni Jürine ja Külli Habicht, Geda Paulsen, Liina Lindström (kõik Tartu Ülikoolist) ja Heete Sahkai (EKI).