Maarja Vaino

Psühhoanalüütiline Unt

Siim Antso, Kadri Koreinik, Karl Pajusalu

Eesti kohamurrete olukord viimase rahvaloenduse peeglis

Rebekka Lotman

Eksiilis ja varjus

Sonettide kuningas August Pihlak

Helle Metslang

Pikad jäljed eesti keeleteaduses

Kiriusutelu Mati Ereltiga

Publikatsioone

Elle-Mari Talivee, Anneli Mihkelev

Friedebert Tuglase sõnavõtt läti kirjanike päeval Riias Läti Seltsi saalis 31. mail 1940

Repliik

Märt Väljataga

Kui sõna oli ekslik

Raamatuid

Sirje Olesk

Isiklik... liiga isiklik?

Minu lamp põleb. Betti Alveri ja Mart Lepiku kirjavahetus 1947–1970. Koostanud Kristi Metste ja Eve Annuk. Varrak, Eesti Kirjandusmuuseum, 2015. 303 lk; Minu põsk sinu põse vastu. Eduard Vilde kirjad Rahelile. Koostanud Kairi Tilga. Hea Lugu, 2015. 256 lk

Ivika Hein

Kriitiline pilk õppekirjanduse põhižanrile post-postmodernistlikus kirjandushariduses

Märt Väljataga. Kirjandus ja selle liigid. Gümnaasiumiõpik. Maurus, 2015. 163 lk.

Art Leete

Komide mütoloogiline üllatus

Piret Lotman

Küünlavalgel kirjutatud sõnad trükivalguses

Külli Habicht, Pille Penjam, Külli Prillop. Heinrich Stahli tekstide sõnastik. Toimetaja Valve-Liivi Kingisepp. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2015. 548 lk.

Ringvaade

Killu Paldrok

Kõnekas aeg

Katre Õim

XI muutuva keele päev

Tiina Laansalu, Jüri Viikberg

Eesti Keele Instituudis kõneldi eesti murrete suhetest lähisugulaskeeltega

Ülo Matjus

Vello Paatsit mäletades ja mälestades

In memoriam Vello Paatsi (30. IX 1948–28. XII 2015)

KK 3/2016

Lühikroonika