Antoine Chalvin

Eesti prantsuskeelsetes reisikirjades

Algusaegadest 1990. aastani

Mirjam Ruutma, Aki-Juhani Kyröläinen, Maarja-Liisa Pilvik, Kristel Uiboaed

Ambipositsioonide morfosüntaktilise varieerumise kirjeldusi kvantitatiivsete profiilide abil

Ene-Reet Soovik

Kaplinski kaugused

Repliik

Neeme Näripä

Paar sõna empaatiast

Raamatuid

Tiit Hennoste

Kilpkonna kaunistamine kalliskividega. „Marie Underi „Sonetid””, dekadentsiajastu loid luule

Marie Underi „Sonetid”. Viiskümmend tänapäeva luuletajat kõneleb Marie Underiga. Koostanud Hasso Krull ja Carolina Pihelgas. Eesti Keele Sihtasutus, 2015. 67 lk.

Joel Sang

Nõnda kõneles Kivisildnik

(:)kivisildnik. See õige luuleõpik. Saarde-Pärnu: Ji, 2015. 326 lk.

Silvi Salupere

Kui sõna oli tegu

Kirjandus kui selline. Valik vene vormikoolkonna tekste. Koostanud ja toimetanud Märt Väljataga. Gigantum Humeris. Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2014. 392 lk.

Mare Kalda

Üle aia vaatamise sügav sisu

Kristi Salve. Üleaedsed. Toimetanud ja saatesõna kirjutanud Madis Arukask. Eesti mõttelugu 126. Ilmamaa, 2015. 568 lk.

Anne Lill

Ladina keele õppimisest teoloogias

Kaarina Rein. Lingua Latina in theologia. Eesti Keele Sihtasutus, 2015. 247 lk.

Ringvaade

Miina Norvik, Boglárka Janurik

12. rahvusvaheline fennougristide kongress

Indrek Koff

Mitmekesisuse säilitamise nimel

Birute Klaas-Lang

Kes vastutab eesti keele eest?

VII keelefoorum Tallinnas

Kristel Kivari

V noorte folkloristide konverents „Kontaktide ja konfliktide folkloor”

Annekatrin Kaivapalu

Ajakiri Lähivõrdlusi. Lähivertailuja tähistas 30 tegevusaastat

Katre Kikas

Välitööd ajaskaalal

KK 2/2016

Lühikroonika

Ülo Valk

Sümpoosion „Suulised ja kirjalikud eeposed ning nende lähižanrid”