Leo Luks

The pleasure(?) of thinking

Some insights into the essays by Hando Runnel

Carl Eric Simmul

The functions of des- and mata-converb constructions

Aare Pilv

An interview with the Undusk brothers (Jaan and Rein, scholars of literature)

Focus

Joel Sang

What is poetry?

Publications

Kristi Metste

“...until Death put a period to his life”

Pastor Hollmann’s speech at Friedrich Robert Faehlmann’s grave

Books

Margit Tintso

There are (more) things in the night

Carolina Pihelgas. Pimeduse pisiasjad. Kaksikhammas, 2017

Berk Vaher

A hunch of daring

Aija Sakova. Valu, mälu, kirjandus. Kirjanduskriitikat ja vestlusi aastatest 2004–2017. Tallinn: EKSA, 2017

Mall Jõgi

Found and lost in translation

Стратегии nеревода и государственный контроль. Translation Strategies and State Control. (Acta Slavica Esto-nica IX.) Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. Tartu: University of Tartu Press, 2017

Elo-Hanna Seljamaa

A different collection of folk calendar tradition, with the focus on Virumaa

Mall Hiiemäe. Virumaa kalendripärimus. Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv. Tartu–Rakvere: EKM Teaduskirjastus, 2018

Paul Kokla

Back home from a violent exile

Raimo Pullat. Tallinna arhiivi tagasitoomisest Saksamaalt. Tallinn: Estopol, 2018

Renate Pajusalu

A doctoral dissertation by an experienced language teacher on the acquisition of Estonian and its grammatical constructions

Mare Kitsnik. Iga asi omal ajal: eesti keele B1- ja B2-taseme verbikonstruktsioonid keeleoskuse arengu näitajana. (Humanitaarteaduste dissertatsioonid 43.) Tallinn: Tallinna Ülikool, 2018

Reviews

KK 11/2018

Review