Otsi
|
en

Luule Epner

Soome dramaturgia Nõukogude Eesti teatrilaval

Liina Lukas

Eesti ja läti luule sünd saksa laulu vaimust II

Brita Melts

Sina-kõnetlused Tõnu Õnnepalu, Ülo Mattheuse ja Jaan Kaplinski teostes

Brita Melts

Käänuline teekond kirjanduses

Vestlus Leena Kurvet-­Käosaarega

Sõna

Lembit Vaba

kuppama ja kupatama

Raamatuid

Peeter Sauter

Õrn, habras, kaitsetu mässaja (iseenese) vastu

Margit Lõhmus. Sterne. Jutud 2002–2019. (Värske raamat 23.) Tallinn: Kultuurileht, 2019)

Mihkel Kunnus

Nõrga tugeva poeedi misogüünne hingetõmbepaus

Kärt Hellerma. Medusa juuksed. Artikleid, esseid, arvustusi, ettekandeid, intervjuusid, mõtisklusi 1988–2018. Tallinn: EKSA, 2018

Tiina-Erika Friedenthal

Baltisaksa kirjakultuuri poliitilised ­dimensioonid

Politische Dimensionen der deutsch­baltischen literarischen Kultur. (Schriften der Baltischen Histo-rischen Kommission 22.) Hrsg. Liina Lukas, Michael Schwidtal, Jaan Undusk. Münster: LIT Verlag, 2018

Enn Ernits

Vepsa rahvuseepost originaalis ja mitmes tõlkes lugedes

Nina Zaiceva. Virantanaz. Нина ­Зайцева. Вирантаназ. Поэтический эпос на вепсском, финском, эс-тонском и русском языках. Переводчики: М. Ние­минен, Я. Ыйспуу, В. А. Агапитов. Petroskoi: Pe-riodika, 2016; Nina Zaitseva. Virantanaz. Vepsa eepos.

Janika Kronberg, Brita Melts, Johanna Ross, Maria-Maren Linkgreim

Lühidalt

Ringvaade

Piret Voolaid

Aruandeid

Variation in Folklore and Language. Toimetanud Piret Voolaid, Saša Babič. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019

KK 11/2019

Lühikroonika