Igor Kotjuh

Tõrked Eesti venekeelse kirjanduse omaks tunnistamisel 1918–1940

Igor Severjanini juhtum

Liina Saarlo

Need teised laulikud

Regilaulutraditsiooni vähem aktiivsetest osalistest

Marja Kallasmaa

Märkusi talunimede vanusest Audru näitel

Sõna

Lembit Vaba

(raie)lank peegeldab aega ja selle lugu

Intervjuu

Karl Pajusalu, Liina Lindström

Küsimisi eesti keelest ja keeltest

Karl ja Liina vestlevad juubelite jm imelike asjade puhul

Raamatuid

Saara Lotta Linno

Pilk vastuolulisele Wimbergile Buratino-põlvkonnast

Wimberg. Just praegu. Tallinn: J&U, 2021. 124 lk.; Wimberg. Enne kui. Tallinn: J&U, 2022. 214 lk.

Kristiina Ross

Ei saa lühidalt mitte piisavalt kirjeldada

Balthasar Russow. Liivimaa provintsi kroonika. Tõlkinud ja kommenteerinud Jüri Kivimäe. Tallinn: Tänapäev, 2022. 472 lk.

Aado Lintrop

Dateeritud usund

Tõnno Jonuks. Eesti muinasusundid. Tallinn: Postimees, 2022. 399 lk.

Elo-Hanna Seljamaa

Identiteet, ajalugu ja mälutöö ajaloolisel Ingerimaal

Ingerimaa mälupaigad: järjepidevus ja katkestus. Ingrian Memory Sites: Continuity and Discontinuity. (Eesti Akadeemilise Ingerimaa Seltsi ja Eesti Rahvusraamatukogu toimetised 1.) Koostanud Piret Lotman, Taisto-Kalevi Raudalainen, Ergo-Hart Västrik. Eesti Akadeemiline Ingerimaa Selts, Eesti Rahvusraamatukogu, 2022. 216 lk.

Renate Pajusalu

Uurimus laste keelest ja kasvukeskkonnast

Andra Kütt. 5−8-aastaste eesti laste keeleline areng ja selle seos keelelise kasvukeskkonnaga. (Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste dissertatsioonid 76.) Tallinn: Tallinna Ülikool, 2023. 255 lk.

Janika Kronberg

Lühidalt

Ringvaade

Ott Heinapuu

Kirjandus ja keel kuuluvad Eesti kultuuripärandi keskmesse

Kultuuriministeerium esitles pärandibaromeetrit

KK 6/2023

Lühikroonika