PDF

On the birth of the thematic issue

First preface

https://doi.org/10.54013/kk723a17

References

ENE 1971 = Eesti Nõukogude Entsüklopeedia [3]. HERN–KIRU. Tallinn: Valgus.

ENE 1988 = Eesti Nõukogude Entsüklopeedia, 3. FILM–ISSÕ. Tallinn: Valgus.

HS 2017 = Human Science. https://en.wikipedia.org/wiki/Human_science. (29. XII 2017).

Kagan, Jerome 2017. Kolm kultuuri. Loodusteadused, sotsiaalteadused ja humanitaarteadused 21. sajandil. – Charles Percy Snow, Kaks kultuuri ja teadusrevolutsioon. J. Kagan, Kolm kultuuri. Loodusteadused, sotsiaalteadused ja humanitaarteadused 21. sajandil. Tlk Mart Trummal. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 57–391.

Pascal, Blaise 1998. Mõtted. Tlk Kristiina Ross. (Hortus Li tterarum.) Tallinn: Logos.