Tiina Laansalu

Name transfer and its interpretation in Estonian toponymy

Peeter Olesk

Two colleagues sharing a common interest

Ülo Tedre (12. II 1928 – 9. III 2015). Heldur Niit (9. IX 1928 – 21. X 2010)

Vivian Siirman

Behind the tweets and beeps there is a person of flesh and blood

An interview with Eda Kalmre

Words

Tõnu Tender

Some words of a criminal background (slang) in the Estonian standard language: ment and parask

Books

Andrei Hvostov

Loving the Republic – and oneself

Minu elu ja ­armastus. Eesti rahva elulood. Kahes köites. Koostajad Rutt Hinrikus ja Tiina Ann Kirss. Tallinn­–Tartu: Tänapäev, Eesti Kirjandusmuuseum, 2018

Daniele Monticelli

Collective identity between theory and practice

Martin Ehala. Identiteedimärgid. Ühtekuuluvuse anatoo­mia. Tallinn: Künnimees, 2018

Tõnis Parksepp

An innocent book

Rein Raud. Kell ja haamer. Tallinn: Mustvalge Kirjastus, 2017

Janika Kronberg

A rare ”pekka” – the Lilja

Pekka Lilja. Koos lahus. Uurimusi ja kriitikat eesti ja soome kirjandusest. Koostanud P. Lilja, Mart Velsker. (Studia litteraria Estonica 19.) Tõlkinud Ene Kaaber, Andres Langemets, Margit Langemets, Heldur Niit, Ele Süvalep, Linda Uustalu, Eva Velsker jt

Küllo Arjakas

Jaan Tõnisson’s letters to Oskar Kallas as a friend and equal

Jaan Tõnissoni kirjad Oskar Kallasele 1891–1936. Tartu: Ilmamaa, 2018

Enn Ernits

Chudes and the Sami

Hans-Hermann Bartens. ­Tschuden und andere Feinde in der saamischen Erzähltradition. (Folklore Fellow’s Communications 312.) Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 2017

Reviews

Jaan Kaplinski

In Memoriam Hellar Grabbi (22.09.1929 – 28.07.2018)

Pille Kippar

In memoriam Isidor Levin (20. IX 1919 – 24. VII 2018)

Arvo Valton

Rahvusest – Mai Bereczkit mälestades (27. II 1929 – 31. VII 2018)