PDF

From trauma to novel

The genre, poetics and historical background of Salme Ekbaum’s novel Ristitants (Dancing around the Cross)

https://doi.org/10.54013/kk733a3

Keywords: documentary novel, life writing, trauma, Estonian exiles, Salme Ekbaum

The article discusses the documentary novel Ristitants by Estonian exile writer Salme Ekbaum (1912–1994), published in Sweden in 1970. The novel was inspired by the visit to Toronto by Soviet Estonian author Rudolf Sirge in September 1964, and its repercussions on Salme Ekbaum, her husband and several other local intellectuals. The events later called the (R.) Sirge affair had a traumatic effect not only on Salme Ekbaum, but also on the whole Estonian community of Toronto, giving rise to splits and conflicts that did not abate for many years. The aim of the article is to explain how the author understands and interprets the documentary novel as a genre that was new both in Estonian and English literature in the mid-1960s. In addition, some aspects are discussed which enable interpreting Ekbaum’s novel as an autobiographical trauma narrative. While telling her autobiographical story, the author reflects on the attitudes of the Toronto Estonian community as well as the meaning and future of Estonian nationalism in exile, an adequate understanding of which requires considerable knowledge of the historical context of the book. However, the aspects of genre and poetics are no less important for the novel. Ekbaum understands documentary novel as an autobiographical narrative focusing on the author’s personal experience and feelings. Those are rendered most vividly by fragments of her memories, diary records and dream recordings, which enable the reader to get an idea of her traumatic experiences. 

Maarja Hollo (b. 1979), PhD, Estonian Literary Museum, Estonian Cultural ­History Archives, researcher, maarjahollo@hotmail.com

References

Arhiiviallikad

Eesti Kirjandusmuuseum (EKM), Eesti Kultuurilooline Arhiiv:

            EKLA, f 310, m 55: 16. Salme Ekbaumi kiri Bernard Kangrole 5. XI 1964.

Rahvusarhiiv (RA):

            ERA.4932.1.16. Karl Eerme kiri Eesti Päevalehele.

Kirjandus

Agrell, Beata 1997. Documentarism and theory of literature. – Documentarism in Scandinavian Literature. Toim Paul Houe, Sven Hakon Rossel. Amsterdam: Rodopi, lk 36–71.

Aser, Mari 1987. Vaatlusi Salme Ekbaumi loomingust. – Tulimuld, nr 4, lk 197–202.

Eesti pagulasühiskond jätkab murdumatult oma võitlusmissiooni. – Meie Elu 15. X 1964, lk 4.

Ekbaum, Salme 1964. Kiri Salme Ekbaumilt. – Vaba Eestlane 7. XI, lk 7.

Ekbaum, Salme 1970. Ristitants. Lund: Eesti Kirjanike Kooperatiiv.

ETA bülletäänid Kanada kohtus. – Vaba Eestlane 19. X 1966, lk 1.

ETA teatab 1964. [Lendleht.]

Flis, Leonora 2010. Factual Fictions. Narrative Truth and the Contemporary American Documentary Novel. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Grabbi, Hellar 2007. Eerik Heine saaga ja Arved Viirlaiu romaanid. – Looming, nr 1, lk 112–124.

HO 1970. Kirjanik silitab vastukarva… Salme Ekbaum räägib oma uudisteosest. – Vaba Eestlane 8. XII, lk 7.

Hollo, Maarja 2018. „Püsida aja kiuste, laulda aja kiuste…” Katkendeid Bernard Kangro ja Salme Ekbaumi kirjavahetusest. – Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, nr 1, lk 105−122.

Ingvarsson, Jonas 1997. Media and the documentary strategies. – Documentarism in Scandinavian Literature. Toim Paul Houe, Sven Hakon Rossel. Amsterdam: Rodopi, lk 77–89.

Jõgi, Mall 2007. Eerik Heine. Võitlus lõpuni. – M. Jõgi, Kõnelesid. Jutuajamisi kirjarahva ja teadlastega aastatest 1979–2006. Tallinn: Tänapäev, lk 280–314.

Karus, Kathriin 2014. Eesti kirjanduselu Torontos. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool. http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/42487/Kathriin%20Karus_BA.pdf

Kirss, Tiina Ann 2016. Suhtlejad ja võitlejad. Eestluse tuleviku problemaatika 1976. aasta Pocono seminari näitel. – Adressaadi dünaamika ja kirjanduse pinge­väljad. Koost, toim Leena Kurvet-Käosaar, Marin Laak. (Studia litteraria Estonica 18.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 260–289.

Kolk, Raimond 1977. Mõtteid pagulaskirjanikust ja ta miljööst. – Metroo 77. Kogumik valitud materjalidest, esitatud jaanuaris 1977 Trollebos, Rootsis. Toim Jaak Maandi, Mart Maandi, Jüri Seim. Uppsala, lk 24–32.

Kronberg, Janika 2010. Mis oli ÜEKS? – Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, nr 1, lk 130–135.

Luuletaja kurdab: politrukid tulid koos muusikutega. – Eesti Päevaleht 3. XI 1972, lk 1.

McNally, Richard J. 2003. Remembering Trauma. Cambridge–London: The Belknap Press of Harvard University Press.

Mägi, Arvo, Ristikivi, Karl, Kangro, Bernard 1973. Eesti kirjandus paguluses 1944–1972. Lund: Eesti Kirjanike Kooperatiiv.

Nõges, Jüri 1974. Koeksistentsi sissemurre Torontos (I). – Rahvuslane, nr 38, lk 23–27.

Nõges, Jüri 1975a. Koeksistentsi sissemurre Torontos (II). – Rahvuslane, nr 39, lk 25–32.

Nõges, Jüri 1975b. Koeksistentsi sissemurre Torontos (III). – Rahvuslane, nr 40, lk 26–32.

Nõges, Jüri 1975c. Koeksistentsi sissemurre Torontos (IV). – Rahvuslane, nr 41, lk 27–32.

Nõges, Jüri 1975d. Koeksistentsi sissemurre Torontos (V). – Rahvuslane, nr 42, lk 21–28.

Nõges, Jüri 1976a. Koeksistentsi sissemurre Torontos (VI). – Rahvuslane, nr 43, lk 20–26.

Nõges, Jüri 1976b. Koeksistentsi sissemurre Torontos (VII). – Rahvuslane, nr 44, lk 21–23.

Nõges, Jüri 1976c. Koeksistentsi sissemurre Torontos (VIII). – Rahvuslane, nr 45, lk 27–32.

Nõges, Jüri 1976d. Koeksistentsi sissemurre Torontos (IX). – Rahvuslane, nr 46, lk 26–32.

Nõges, Jüri 1977. Koeksistentsi sissemurre Torontos (X). – Rahvuslane, nr 47, lk 29–32.

Nõges, Jüri 1993. Koeksistentsi sissemurre Torontos. Kümme aastat Sirgest Krossini 1964–1974. Toronto.

„Nõiaprotsessid” eesti kirjanike vastu Kanadas. – Teataja 30. X 1964, lk 10.

Oinas, Felix 1982. Kuidas kirjanikud kirjutavad. Salme Ekbaum. – Tulimuld, nr 4, lk 172–176.

Oinas, Felix 1992. Kuidas kirjanikud kirjutavad. 33 loomelugu. Lund: Eesti Kirjanike Kooperatiiv.

Punakirjanik Rudolf Sirge kohtus Torontos pagulaskirjanikega. – Meie Elu 1. X 1964, lk 3.

Rahvuslaste Kogu isamaalik õhtu Torontos. – Vaba Eesti Sõna 4. III 1965, lk 4.

R. Sirge vahejuhtum. – Meie Elu 1. X 1964, lk 2.

Salurand, Enn 1975a. Rahvusliku Välisvõitluse Nõukogu. – Eestlased Kanadas. Ajalooline koguteos. Toim Alfred Kurlents, Richard Antik. Toronto: KEAK, lk 263–287.

Salurand, Enn 1975b. Rahvuslaste Kogu Kanadas. – Eestlased Kanadas. Ajalooline koguteos. Toim Alfred Kurlents, Richard Antik. Toronto: KEAK, lk 289.

Sirge, Rudolf 1968. Meretaguste juures. Reaktiiv-reisipilte. Tallinn: Eesti Raamat.

Taagepera, Rein 2012. Määravad hetked. Mälestusi aastani 1960. Tartu: Ilmamaa.

Tubin, Eino 2015. Ballaad. Eduard Tubina lugu. Tallinn: Eesti Teatri- ja Muusika­muuseum.

Veidenbaum, Siegfried 1985. Tundmata tulevikku. Toronto: Oma Press.

Vickroy, Laurie 2015. Reading Trauma Narratives. The Contemporary Novel and the Psychology of Oppression. Charlottesville–London: University of Virginia Press.