Words

Evar Saar

Lümanda, Lümandu and Lümatu

Enn Ernits

On some words erroneously labelled as Latvian loanwords

Lembit Vaba

vagel – a tricky etymological knot?

Miscellanea

Taavi Pae

On the name of Pandivere Upland

Focus

Maarja Vaino

Which writers deserve a personal museum?

Is the canon finished?

Igor Kotjuh

Does the Russian-language literature published in Estonia belong to Estonian or Russian literature?

Ülo Tedre

Comment or no comment?

Jaan Kaplinski

Two Estonian languages?

Publications

Mall Jõgi

Letters by Julius Mägiste and Vello Salo

Fifty years of Maarjamaa Publishers

Books

Hannes Varblane

A poetry book in nine parts, with an appeal, epilogue and editor’s foreword

Jürgen Rooste. Kuidas tappa laulurästikut. Verb, 2011. 96 lk.

Rein Veidemann

The decadent Tammsaare and a discursive literary history

Mirjam Hinrikus. Dekadentlik modernsuskogemus A. H. Tammsaare ja nooreestlaste loomingus. Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis 10. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. 326 lk.

Ann Veismann

Two textbooks on semantics

Renate Pajusalu. Sõna ja tähendus. Eesti Keele Sihtasutus, 2009. 207 lk; Silvi Tenjes. Semantika. Õppematerjal. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010. 119 lk.

Jaanus Adamson

On Vahing

Vahing. Mälestusi Vaino Vahingust. Koostanud Külli Trummal. Hermes, 2011. 336 lk.

Mathura

A view of the Estonian autobiography

Methis. 5–6/2010. Studia humaniora Estonica. Koostaja ja toimetaja Leena Kurvet-Käosaar. 250 lk.

Marju Kõivupuu

The local tradition of Urvaste

Metsast leitud kirik. Mõtsast löütü kerik. Urvastõ kohapärimus. Koostanud Valdo Valper, toimetanud Mall Hiiemäe. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused. Commentationes Archivi Traditionum Popularium Estoniae 28. Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2010.

Vilja Oja

A doctoral dissertation on Udmurt and Komi colour terms

Елена Рябина. Основные цветообозначения в пермских языках. Dissertationes philologiae Uralicae Universitatis Tartuensis 11. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. 262 lk.

Viivi Luik

What’s coming and what I wish are appallingly different...

Margit Mõistlik. On raske vaikida ja laulda mul. Artur Alliksaare elust. Menu Kirjastus, 2011, 208 lk.

Epp Annus

Logos, ethos, pathos, or how to write about literature

Arne Merilai. Õnne tähendus. Kriitilisi emotsioone 1990–2010. Studia litteraria estonica 10. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. 349 lk.

Jaak Urmet

Keeping aware of differences in ethics

Uurimusi 1940. aastate eesti kirjandusest. Koostanud Anneli Kõvamees, Piret Viires, toimetanud Anneli Kõvamees. Tallinna Ülikool, eesti keele ja kultuuri instituudi kirjandusteaduse osakond. Eesti Keele Sihtasutus, 2011. 183 lk.

Maarja Siiner

To whom does language belong

Kadri Koreinik. Language Ideologies in the Contemporary Estonian Public Discourse: with a Focus on South Estonian. Dissertationes sociologicae Universitatis Tartuensis 5. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. 128 lk.

Arno Oja

Kalev Kesküla’s flame of life

Kalev Kesküla. Kogutud luuletused. Koostanud Märt Väljataga. Eesti Keele Sihtasutus, 2011. 397 lk.

Arne Merilai

The irrational Tammsaare

Maarja Vaino. Irratsionaalsuse poeetika A. H. Tammsaare loomingus. Humanitaarteaduste dissertatsioonid 26. Tallinna Ülikool, 2011. 181 lk.

Brita Melts

A respectable collage of modern literary history

Interlitteraria 16. I–II. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. 731 lk.

Jaan Ross

Doctoral dissertation on Estonian quantity degrees by Pärtel Lippus

Pärtel Lippus. The acoustic features and perception of the Estonian quantity system. Dissertationes philologiae Estonicae Universitatis Tartuensis 29. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. 146 lk.

Janika Päll

Marju Lepajõe on the taming of Romans

Marju Lepajõe. Roomlaste taltsutamine. Eesti mõttelugu 102. Ilmamaa, 2011. 528 lk.

Lembit Vaba

A comprehensive collection on the Livonian culture and language

Liivlased. Ajalugu, keel ja kultuur. Koostanud ja toimetanud Renāte Blumberga, Tapio Mäkeläinen ja Karl Pajusalu. Eesti Keele Sihtasutus, 2011. 436 lk.

Sirje Olesk

The coryphaeus and his letters

Artur Adson. Friedebert Tuglas. Paaži ja Felixi kirjavahetus 1917–1944. Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2011. 614 lk.

Mathura

Mapping sacred objects in a landscape

Marju Kõivupuu. 101 Eesti pühapaika. Varrak, 2011. 232 lk.

Johanna Ross

A 19th-century view of 20th-century literature – by an author living in the 21st century

Rein Veidemann. 101 Eesti kirjandusteost. Varrak, 2011. 224 lk.

Märt Väljataga

A time to live, a time to criticize

Tõnu Õnnepalu. Ainus armastus. Valik esseid. Varrak, 2011. 357 lk.

Mati Hint

Mother tongue teaching at a loss

Martin Ehala, Külli Habicht, Petar Kehayov, Anastassia Zabrodskaja. Keel ja ühiskond. Õpik gümnaasiumile. Künnimees, 2012. 224 lk.

Tõnu Tannberg

Distant voices from WW I

Encapsulated Voices: Estonian Sound Recordings from the German Prisoner-of-War Camps in 1916–1918. Ed. by Jaan Ross. Böhlau, 2012. 197 lk.

Kalev Kalkun

Some finds from Võru language (a dictionary of genuine Võru)

Vanapärase Võru murde sõnaraamat: Rõuge, Vastseliina, Setu. Koostanud Inge Käsi, toimetanud Helmi Neetar. Eesti Keele Instituut, Eesti Keele Sihtasutus, 2011. 910 lk.

Tõnis Parksepp

A jewel? Perhaps...

Hasso Krull. Veel ju vist. Mai 2010–oktoober 2011. Eesti Keele Sihtasutus, 2012. 60 lk.

Tiina Kirss

The glamour of comparativism

Maire Jaanus. Kirg ja kirjandus. Esseid eesti ja Euroopa kirjandusest ja psühhoanalüüsist. Koostanud ja toimetanud Märt Väljataga. Vikerkaar, 2011. 367 lk.

Ülo Valk

From runic verses to esotericism

Hasso Krull. Jumalanna pesa. Mütopoeetiline essee. Loomingu Raamatukogu, nr 19–20. SA Kultuurileht, 2012. 72 lk.

Linnar Priimägi

To those who have, more will be given

Mihhail Lotman. Struktuur ja vabadus I: Semiootika vaatevinklist. I.I. Tartu–Moskva koolkond: tekstist semiosfäärini. TLÜ Kirjastus, 2012. 256 lk.

Joel Sang

A dissident in his element

Jan Blomstedt. Kateuksien kirja. Mikroaatehistoriaa. Helsinki: LURRA Editions, 2012. 259 lk.

Johanna Ross

Censor’s scissors

Aksel Tamm. Ütle, tsensor, milleks sulle käärid. Keelamise lood. Kuldsulg, 2012. 177 lk.

Neeme Näripä

Twenty years of the restoration of classical studies

Quattuor Lustra: Papers celebrating the 20th anniversary of the re-establishment of classical studies at the University of Tartu. Toim Ivo Volt ja Janika Päll. Morgensterni Seltsi toimetised IV–V. Societas Morgensterniana (Tartu University Press), 2012.

Jüri Viikberg

A very special book of dialects

Vanapärase Võru murde sõnaraamat. Rõuge, Vastseliina, Setu. Koostanud Inge Käsi, toimetanud Helmi Neetar. Eesti Keele Sihtasutus, 2011. 910 lk.

Ülo Tedre

Some orthographic problems in Mare Kõiva’s book of Estonian spells

Mare Kõiva. Eesti loitsud. Teine, täiendatud trükk. Pegasus, 2011. 296 lk.

Paul-Eerik Rummo

Marginalia to the novel Sillamäe passioon ("The Passion of Sillamäe")

Andrei Hvostov. Sillamäe passioon. Petrone Print, 2011. 304 lk.

Maarja Vaino

Survivor spirit and brain riot

Daniel Palgi. Peet Vallak. Elu ja looming. Tartu, 2011

Lembit Vaba

An Estonian’s quest for compatriots in Latvia

Hannes Korjus. Lätimaal eestlasi otsimas. Tallinn: Kadmirell, 2011. 198 lk.

Ülo Tedre

A book of holy stones

Pühad kivid Eestimaal. Koostanud Mall Hiiemäe. Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv. Tammerraamat, 2011. 152 lk.

Eino Koponen

History of the Estonian language and optimality theory

Külli Prillop. Optimaalsusteoreetiline käsitlus eesti keele fonoloogilisest kujunemisest. Dissertationes philologiae Estonicae Universitatis Tartuensis 28. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. 260 lk.