Enn Ernits

Kas Otto Wilhelm Masing vestles karjalaste ja/või vepslastega?

Janika Läänemets

Nõukogude aja keerises

Irma Truupõllu lugu

Ilona Tragel, Külli Habicht

saama-verb grammatilistes konstruktsioonides

Eneken Laanes, Daniele Monticelli

Mittekuulumise valu ja võimalus

Andrei Ivanovi erand eesti kirjanduses

Raamatuid

Pille-Riin Larm

Faktofiili galaktika

Vello Paatsi. Rännates Gutenbergi galaktikas. Kultuuriloolisi uurimusi aastatest 1993–2015. (Ilmatargad.) Tartu: Ilmamaa, 2016. 544 lk.

Eik Hermann

Ei?

Leo Luks. Nihilism ja kirjandus. Ei kogemine filosoofia ja kirjanduse ühtesulamisel. (ACTA Universitatis Tallinnensis.) Tallinn: TLÜ Kirjastus, 2015. 263 lk.

Rein Ruutsoo

Vaimulooline Undusk

Jaan Undusk. Eesti kirjanike ilmavaatest. (Eesti mõttelugu 118.) Tartu: Ilmamaa, 2016. 920 lk.

Haldur Õim, Mare Koit

Suundumusi inimsuhtluse keelelises analüüsis ja modelleerimises (I)

Vyvyan Evans. The Crucible of Language. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 359 lk.; Arefeh Farzindar, Diana Inkpen. Natural Language Processing for Social Media. (Synthesis Lectures on Human Language Technologies 30.) San Rafael: Morgan & Claypool Publishers, 2015. 146 lk.; Bing Liu. Sentiment Analysis. Mining Opinions, Sentiments, and Emotions. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 367 lk.; Natural Language Generation in Interactive Systems. Toimetanud Amanda Stent, Srinivas Bangalore. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 363 lk.; Rainer Schulze, Hanna Pishwa. The Exercise of Power in Communication. Devices, Reception and Reaction. Basingstoke–New York:Palgrave Macmillan, 2015. 337 lk.

Ringvaade

KK 1/2017

Lühikroonika

Mall Jõgi

In memoriam. Ülo Tonts (6. V 1931 – 19. XI 2016)

KK 1/2017

Kaitstud doktoritööd