Eneken Laanes

Trauma keelde tõlgitud

Kultuurideülesed mäluvormid eesti laagri- ja küüditamismälestustes

David Ogren

Finiitverbi mõju objekti käändele da-infinitiiviga ­objektikonstruktsioonis

Katre Kikas

Rahvaluulekogumine epistolaarses kontekstis

Helene Maaseni kirjad Jakob Hurdale

Līva Bodniece, Audronė Kučinskienė, Maria-Kristiina Lotman

Kreeka pärisnimed antiikkirjanduse õpikutes Baltimaade näitel

Mistsellid

Neeme Näripä

Kui kõik on väga halvasti

Kasulik ja kasutu klassikaline filoloogia

Raamatuid

Cornelius Hasselblatt

Armastuse vangla

Eeva Park. Lemmikloomade paradiis. [Tallinn:] Verb, 2016. 237 lk.

Kristiina Ross

Eesti luule alustekst

Martin Opitz. Raamat saksa luulekunstist. Saksa keelest tõlkinud Kai Tafenau. Värsid tõlkinud Maria-Kristiina Lotman. Kommenteerinud Kai Tafenau  ja Maria-Kristiina Lotman. (Bibliotheca Artis Poeticae.) Tallinn: TLÜ Kirjastus, 2016. 245 lk.

Tõnu Tannberg

„Sõda on ikka esimene kultuuriline samm rahvaste elus”

Esimene maailmasõda eesti kultuuris. Koostanud Mirjam Hinrikus, Ave Mattheus. (Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised 17.) Tallinn: Tallinna Ülikool, Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2015. 360 lk.

Toomas Paul

Oi, aegu ammuseid...

Konfessioon ja kirjakultuur. Confession and the Literary Culture. (Raamat ja aeg. Libri et memoria 4.) Koostanud Piret Lotman. Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu, 2016. 216 lk.

Väino Klaus

Väärtuslik teadusraamat

Lembit Vaba. Sõna sisse minek. (Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi toimetised 73.) Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Selts, 2015. 495 lk.

Ringvaade

Valts Ernštreits, Lembit Vaba

In memoriam Ojārs Bušs

(28. IV 1944 – 3. I 2017)

KK 4/2017

Lühikroonika