Peeter Olesk

Jaak Põldmäe võrdlevalt vaatekohalt

Riina Reinsalu

Osutamine iseendale teadustekstis

Kas kunst vältida mina-vormi?

Maarja Hollo

„Ma laulan seni kui tuksub veel elu mu käte all”

Trauma poeetika Bernard Kangro luules

Kersti Lust, Taavi Pae, Evar Saar

Veel kord mulkide rumalusest

Raamatuid

Arno Oja

Kas sambla all on kodupesa?

Hasso Krull. Mõistatuse sild. Kirjutisi aastatest 2009–2016. [Tartu]: Kaksikhammas, 2016. 416 lk.

Berk Vaher

Diletandi teekond

Arno Oja. Kajaloodi vari. Artikleid ja arvustusi 1989–2016. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2016. 363 lk.

Aija Sakova

Mihkelsoni allegooriline varemetepoeetika ja truudus leinale

Ene Mihkelson. Kõik redelid on tagurpidi. Valik luuletusi 1976–2010. Koostanud Hasso Krull. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2016. 351 lk.

Ergo-Hart Västrik

Kuidas siduda folkloori ja folkloristikat arheoloogiaga?

Pikne Kama. Arheoloogiliste ja folkloorsete allikate kooskasutusvõimalused: inimjäänused märg­aladel. Combining archaeological and folkloristic sources: human remains in wetlands. (Dissertationes Archaeo­logiae Universitatis Tartuensis 7.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017. 259 lk.

Joel Sang

Kihnu ÕS

Kihnu sõnaraamat. Koostanud Reene Leas, Reti Könninge, Silvi Murulauk, Ellen Niit. Toimetanud Karl Pajusalu, Jüri Viikberg. Kihnu Kultuuri Instituut, Eesti Keele Instituut, Tartu Ülikooli eesti ja üldkeele­teaduse instituut. Kihnu–Pärnu–Tallinn–Tartu: Eesti Keele Sihtasutus, 2016. 652 lk.

Ringvaade

KK 11/2017

Lühikroonika