Janika Päll

Kongeniaalsusest antiikkirjanduse tõlkimisel

Arutlusi Titus Liviuse teose „Linna asutamisest alates” eestindusest lähtudes

Rein Undusk

Põimiv mina

Jaan Krossi tegelikkuse manifestatsioonid

Meelis Mihkla, Indrek Hein, Andrus Hiiepuu, Indrek Kiissel, Raivo Ruusalepp, Urmas Sinisalu

Raamat ­sünnib kuulata

Väited ja vastuväited

Maarja Vaino

Teooriakultusest

Raamatuid

Maarja Hollo

Rännak kannatuse linnades

Maarja Kangro. Klaaslaps. Tallinn: Nähtamatu Ahv, 2016. 205 lk.

Marek Tamm

Kuidas portreteerida koolkonda?

Theoretical Schools and Circles in the Twentieth-Century Humanities. Literary Theory, History, Philosophy. Toim Marina Grishakova, Silvi Salupere. (Routledge Interdisciplinary Perspectives on Literature 32.) New York–London: Routledge, 2015. xii, 287 lk.

Roman Leibov

Sõprus kui kultuurifenomen

Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский. Переписка 1964–1993. (Bibliotheca Lotmaniana.) Составление, подготовка текста и комментарии О. Я. Кельберт и М. В. Трунина. Под общей редакцией Б. А. Успенского. Таллинн: Издательство ТЛУ, 2016. 821 lk.

Haldur Õim, Mare Koit

Suundumusi inimsuhtluse keelelises analüüsis ja modelleerimises (II)

Vyvyan Evans. The Crucible of Language. Cambridge, 2015; Arefeh Farzindar, Diana Inkpen. Natural Language Processing for Social Media. San Rafael, 2015; Bing Liu. Sentiment Analysis. Mining Opinions, Sentiments, and Emotions. Cambridge, 2015;

Mall Jõgi, Johanna Ross, Janika Kronberg, Brita Melts

LÜHIDALT

Ringvaade

Külli Habicht

In memoriam. JAAK PEEBO (25. X 1933 – 2. XII 2016)

KK 2/2017

LÜHIKROONIKA