Neeme Lopp

Demokraatliku sõna poole!

Peeter Sauteri „Indigo” kui sümptom

Virve Sarapik

Eesti nõukogude entsüklopeedia

Teadmisloome, kontekstid ja dialoogid

Elisabeth Kaukonen

Sooliselt markeeritud sõnad eesti spordiuudistes

Intervjuu

Vivian Siirman

Folkloristil on head eeldused kogukonnatööks

Ergo-Hart Västrik 50

Raamatuid

Jaak Urmet

Goethe tõlkeid lugedes ehk Sanga meistriklass

Nõmmeroosike. Goethe luule eesti keeles. Koostanud ja toimetanud Vahur Aabrams, Liina Lukas, Susanna Rennik. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2021. 775 lk.

Raili Marling

Semperi soolised sekeldused

Merlin Kirikal. „Olin lahti murdunud elule”: modernse soo ja keha kujutamine Johannes Semperi Teise maailmasõja eelses loomingus. (Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste dissertatsioonid 67.) Tallinn: Tallinna Ülikool, 2021. 268 lk.

Ekaterina Velmezova

Teadus väljaspool kitsast akadeemilist maailma. Vestlused Juri Lotmaniga

Vestlused Lotmaniga. (Bibliotheca LOTMANIANA.) Koostanud ja toimetanud Marek Tamm. Tallinn: TLÜ Kirjastus, 2022. 468 lk.

Andres Andresen

Kool ja kirik, keel ka

Kirik, keel ja kool. Haridusideed varauusaegsel Eesti- ja Liivimaal. (Eesti Rahvusraamatukogu toimetised 17. Raamat ja aeg 6.) Koostanud Piret Lotman. Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu, 2021. 184 lk.

Jüri Viikberg

Kuulsaks pärast surma

Uurimusi lõunaeesti keelesaartest / Studies on the South Estonian language islands (Leivu, Lutsi, Kraasna). Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri – Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguis-tics, kd 12, nr 2. Erinumber. Külalistoimetajad Uldis Balodis ja Karl Pajusalu. Tartu: Tartu Üli-kooli Kirjastus, 2021. 390 lk.

Ringvaade

KK 6/2022

Lühikroonika