Helen Türk, Eva Liina Asu, Pärtel Lippus, Ellen Niit

Diftongidest ja triftongidest eesti keeles Kihnu vokaalisüsteemi näitel

Heiki-Jaan Kaalep

Kas Google on ühe- või kahesilbiline sõna?

Mirjam Ruutma, Aki-Juhani Kyröläinen, Maarja-Liisa Pilvik, Kristel Uiboaed

Ambipositsioonide morfosüntaktilise varieerumise kirjeldusi kvantitatiivsete profiilide abil

Siim Antso, Kadri Koreinik, Karl Pajusalu

Eesti kohamurrete olukord viimase rahvaloenduse peeglis

Helle Metslang

Pikad jäljed eesti keeleteaduses

Kiriusutelu Mati Ereltiga

Allan Puur, Leen Rahnu, Jaak Valge

Eesti keel sisserändetuules (I)

Demograafiline tagasivaade 1989–2011 ja edasipilk

Allan Puur, Leen Rahnu, Jaak Valge

Eesti keel sisserändetuules (II)

Demograafiline tagasivaade 1989–2011 ja edasipilk

Maire Raadik

Ajaloosündmuste algustäht

Tagasivaade

Kristiina Ross

Boheemlasliku töömeetodiga filoloog

Udo Uibo 60

Maarja-Liisa Pilvik

Olema + Vmine konstruktsioonid eesti murretes

Geda Paulsen

Perifeersest kausatiivsusest

Joel Sang

Laguneb? Ei lagune?

Martin Ehala

Refiloloogia ja selle kolm komponenti

Tiit Hennoste

Filoloogia vabastamine Exceli käest

Kubofuturistliku uusfiloloogia programm

Mati Hint

Mõõtmised ei loo teooriat

Märt Väljataga

Ajast ja arust ehk tempusest ja teadvusest eesti komplementlauses

Taavi Pae, Madli-Johanna Maidla, Erki Tammiksaar

Vallanimede küsimus 1930. aastate vallareformis

Andra Rumm

Avatud küsimused suulises argivestluses

Martin Ehala, Kadri Koreinik

Eesti keele oskus ja kasutus teise keelena

Lisandusi rahvaloenduse andmetele

Sõna

Mati Rahu

Mida teha suremusega?

Lembit Vaba

Mis hullumeelne idee – etümologiseerida taimenimesid!

adru (Fucus vesiculosus)