Words

Jüri Viikberg

Estonian jootraha ‘tip’

Jingyi Gao

The oldest Chinese loanwords in Estonian

Udo Uibo

Etymological notes (XV)

Miscellanea

Jaan Kaplinski

Plural forms, fuzzifying effect, personal names

Focus

Heigo Sooman

Clarity and beauty of administrative language

Mari Tarvas

Estonian literary studies and methods thereof

Aija Sakova-Merivee

A retrospective Estonian national bibliography – for whom and why?

Discussion

Piret Viires

Still more on postmodernism

In answer to Berk Vaher

Books

Epp Ollino

Urmas Vadi’s laughter and pain

Urmas Vadi. Tagasi Eestisse. Jumalikud ilmutused, 2012. 279 lk.

Kristi Viiding

The starry robe of the night: A study of pre-Koidula female poetry written in the Northern Baltics

Kairit Kaur. Dichtende Frauen in Est-, Liv- und Kurland, 1654–1800. Von den ersten Gelegenheitsgedichten bis zu den ersten Gedichtbänden. Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis 11. Tartu, 2013. 424 lk.

Lembit Vaba

An ethnolinguistic sea book

Benita Laumane. Jūra latviešu valodā un folklorā: etnolingvistiskais aspekts. Liepājas Universitāte. Kurzemes Humanitārais institūts. Liepāja, 2013. 403 lk.

Mathura

Master’s diary

Ain Kaalep. Kodu kõikjal kaasas. Tänapäev, 2013. 248 lk.

Maia Tammjärv

An inadequate woman in an inadequate society

Elo Viiding. Teised. Tuum, 2012. 173 lk.

Ene Vainik

Adventures in linguistic thicket

Valdur Mikita. Lingvistiline mets. Tsibihärblase paradigma. Teadvuse kiirendi. Grenader, 2013. 240 lk.

Paavo Matsin

An introduction to green mist

Katsed nimetada saart. Artikleid fantastikast. Koostanud Jaak Tomberg ja Sven Vabar. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2013. 163 lk.

Jaan Kaplinski

A little more on our etymological dictionary and the etymologies therein

Eesti etümoloogiasõnaraamat. Koostanud ja toimetanud Iris Metsmägi, Meeli Sedrik, Sven-Erik Soosaar. Peatoimetaja Iris Metsmägi. Eesti Keele Sihtasutus, 2012. 792 lk.

Ülo Tedre

A multi-faceted book

Mall Hiiemäe. Virumaa vanad lastemängud. Viru Instituut, Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2012. 143 lk.

KK 3/2014

Annotations

Rebekka Lotman, Miikael-Aadam Lotman

One admires the moon, the other sucks the finger

Kalju Kruusa. 灵 血 茶 (ing•veri•tee): oma luulet ja tuttavat. Säutsipau 小 字 報, 2013. 107 lk.

Lauri Laanisto

Raising a half-baked brick against a backwater

Mall Hiiemäe. Virumaa vanad lastemängud. Viru Instituut, Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2012. 143 lk.

Toomas Paul

Tireless heroes

Uku Masing, Vello Salo. Vaimusõdurid viletsuse ajal. Ilmamaa, 2013. 239 lk.

Szilárd Tóth

A stately monument to the South Estonian lan- guage

Johannes Gutslaffi piiblitõlge 1647–1657. Väljaande koostanud Maeve Leivo, Ahti Lohk, Kristiina Ross, Kai Tafenau. Eesti Keele Sihtasutus, 2013. 499 lk.

Berk Vaher

The 2000s still unfinished

Methis. Studia Humaniora Estonica 2013, nr 11. Nullindate erinumber. Koostanud ja toimetanud Piret Viires, Priit Kruus. 148 lk.

Andreas Kalkun

The heritage of Udo Kolk

Udo Kolk. Folkloori olemust otsides. Koostanud ja toimetanud Madis Arukask. Ilmamaa, 2013. 519 lk.

Heinike Heinsoo

A monument to a fading language

Vadja keele sõnaraamat. Vad´d´a tšeelee sõna-tširja. Словарь водского языка. Eesti Keele Instituut. Eesti Keele Sihtasutus, 2013. 1824 lk.

Boris Veizenen

An intriguing travelogue

Janika Kronberg. Rännud kuue teejuhiga. GoGroup, 2013. 247 lk

Mare Kitsnik

Estonian – not the most complicated language of the world

Eesti keele põhisõnavara sõnastik. Toim Jelena Kallas, Mai Tiits, Maria Tuulik. Koostajad Madis Jürviste, Kristina Koppel, Maria Tuulik. Eesti Keele Sihtasutus, 2014. 511 lk

Helen Kõmmus

Plucking the eleven strings of the old harp („Vana Kannel”)

Vana Kannel XI. Kodavere regilaulud. Koostajad Liina Saarlo, Edna Tuvi. Monumenta Estoniae antiquae I. Eesti Rahvaluule Arhiiv, 2014. 895 lk

KK 7/2014

Annotations

Ülo Siirak

Some specimens of Medieval Latin literature available in Estonian

Keskaja kirjanduse antoloogia. I. Ladinakeelne kirjandus. Koostanud Marek Tamm. Varrak, 2013. 656 lk.

Cornelius Hasselblatt, Tiit Hennoste

How to write South Estonian literary history?

Mart Velsker. Lõunaeesti kirjandusloo kirjutamise võimalusi. Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis 12. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. 202 lk.

János Pusztay

Dissertation contrasting the subordinate sentence in Hungarian and Estonian

Tiina Rüütmaa. Kontrastiivne ülevaade kõneviisisüsteemist ungari ja eesti kõrvallauses. Dissertationes philologiae uralicae Universitatis Tartuensis 13. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. 243 lk.

Mart Velsker

A volume of Adson’s poems published at long last

Artur Adson, Varjuliste puie all. Luuletused. Luulõtusõ’. Koostanud Õnne Kepp. Toimetanud Õnne Kepp, Tiia Allas. Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Võru Instituut, 2014. 535 lk.

Tõnu Tannberg

A biographical cross-section of early Estonian press

Brendekenist Peeglini. Eesti ajakirjanduse biograafiline lühileksikon 1689–1940. Koostajad ja toimetajad Roosmarii Kurvits, Anu Pallas. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. 193 lk.

Krista Kerge

A sixpack of educational terms

Hariduse ja kasvatuse sõnaraamat (eesti-inglise-saksa-soome-vene). Koostanud Viivi Maanso (töörühma juht), Tiiu Erelt, Mari Kadakas, Ulve Kala-Arvisto, Inger Kraav, Helin Puksand, Eva Tamm, Inge Unt. Toimetaja Tiiu Erelt. Eesti Keele Sihtasutus, 2014.

KK 11/2014

Annotations

Brita Melts

Some observations of the aberrations and uniqueness of Karl Ristikivi

Ilmar Vene. Kaugenemised. Täheldusi Karl Ristikivist. Toimetanud Tiina Hallik. Tuum, 2013. 261 lk.

Andres Langemets

The occidental Mihkel Mutt

Mihkel Mutt. Õhtumaa Eesti I. Kultuuripublitsistikat ja kirjandusartikleid. Fabian, 2014. 416 lk.

Anu Põldsam

A new coming of Job

Iiobi raamat. Tõlkinud ja kommenteerinud Urmas Nõmmik. Piibel kontekstis I. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. 294 lk.

Jüri Valge

The memoirs of F. J. Wiedemann published in Estonian

Ferdinand Johann Wiedemann. Mälestusi minu elust. Teateid ja ülestähendusi minu sugulaste kohta, kogutud St. Peterburis 1858. aastast alates. Ilmamaa, 2014. 456 lk.