Teemanumber

Kirjanduslik dekadents

Mirjam Hinrikus, Jaan Undusk

Dekadents kui ambivalentside esteetika

Segunemised ja sünteesid

Daniele Monticelli

Sõeludes dekadentsi

Gabriele D’Annunzio tõlge ja retseptsioon XX sajandi alguse eesti kultuuris

Kaia Sisask

Guy de Maupassanti novellid Eestis XX sajandi algupoolel

Tõlked ja retseptsioon läbi dekadentsi prisma

Leo Luks

Mõõnav sugu sealpool head ja kurja

Friedrich Nietzsche vitaalsed afektid Jaan Oksa loomingu kõverpeeglis

Kristjan Haljak

Tumedad templid täis magususi kõikide elavate ühisest tungist

Jaan Oksa protsessuaalne subjekt

Mirjam Hinrikus, Merlin Kirikal

Dekadents ja elu

Nietzschelik-bergsonlik liikumise ning voolamise esteetika Tammsaare ja Semperi varases proosas

Aare Pilv

Barbarus (ja Semper) ning „modernim ahvisugu”

XX sajandi esimese poole haritlasvasakpoolsuse estetistlikust aluspõhjast

Rebekka Lotman

Eesti dekadentlik sonett

Tanel Lepsoo

Dekadents teatrisituatsioonis Oscar Wilde’i „Salomé” näitel

Märt Väljataga

Eesti nõukogude loojak

Aado Lintrop

Kosmogooniline hari ja selestiline kiik

Mari Sarv, Kati Kallio, Maciej Janicki

Arvutuslikke vaateid läänemeresoome regilaulude varieeruvusele

„Harja otsimine“ ja „Mõõk merest“

Ave Taavet, Johanna Rannik

Numbrimaagia ja sõnamaagia

Kirjanduskriitika ülevaade 2022–2023

Annika Viht

Liitarvsõnade varieerumine eesti vanas kirjakeeles

Aet Kuusik

Kuidas suhtub Eesti LGBT kogukond sõnasse kväär?

Juhan Kreem

Mõrtsukatöö Liiva järvel

Kaarina Rein

Botaanika rootsiaegses Tartu ülikoolis

Johannes Erici ja Andreas Arvidi disputatsiooni „De plantis” (1647) näitel

Heili Hani

Eesti tanka

Levik, autorid, temaatika ja vormilahendused

Martin Klöker

Faktijutustus XVII sajandil

Eestimaa rüütelkonna protokollide narratoloogiline struktuur

Liina Lindström, Maarja-Liisa Pilvik, Helen Plado, Triin Todesk

Võro ja seto keelevahetus XX–XXI sajandil

Kas pöördumatu protsess?

Sõna

Maire Raadik

Vanakooli

Intervjuu

Ott Heinapuu

Terve maailma mütoloogia oma kodus

Mare Kõiva 70

Ott Heinapuu

Liivlased kui tuleviku kogukonna mudel

Valts Ernštreits 50

Mistsellid

Arne Merilai

Oksüümoron: sürrealistlik oksüümoron

Raamatuid

Leo Luks

Udu tiheneb

Andrei Ivanov. Hämariku melanhoolia. Vene keelest tõlkinud Veronika Einberg. Varrak, 2023. 375 lk.

Mihkel Kunnus

Õhtu ei too iial midagi tagasi

Jaan Kaplinski, Tõnu Õnnepalu. Kirjad. [Tallinn:] Aadam ja pojad, 2022. 389 lk.

Lembit Vaba

Liivlased on kõikjal ja eikuskil

Lībiešu [kultūr]telpa. Zanes Ernštreites sarunās un Agneses Zeltiņas fotogrāfijās. [Ventspils:] LU Lībiešu institūta atbalsta biedrība / LI Līvõd institūt tigtimiz seļtš, Nodibinājums „Vents-pils lībiešu apvienība Rānda”, 2023. 334 lk.

Berk Vaher

Nüüd on tal aega ja ruumi maailm

Sven Vabar. Ribadeks tõmmatud linn. Jutud vms 2001–2014. Kaksikhammas, 2023. 183 lk.

Raili Marling

Kuidas paremini kujutleda?

Jaak Tomberg. Kuidas täita soovi. Realism, teadusulme ja utoopiline kujutlusvõime. (Studia litteraria Estonica 24.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2023. 307 lk.

Jeanne Kormina

Väitekiri naiste rollist vanausuliste kogukondades

Danila Rygovskiy. Women in Russian Old Belief: Religious Practices and Public Imagination on the Example of Siberian and Estonian Old Believer Communities. (Dissertationes folkloristicae Universitatis Tartuensis 36.) Tartu: University of Tartu Press, 2023. 248 lk.

Eret Talviste

„Tahaks sõnuda end kehasse”. Sveta Grigorjeva koletislikud tekstikehad

Sveta Grigorjeva. Frankenstein. [Tallinn:] Suur Rida, 2023. 100 lk.

Elle-Mari Talivee

Missugune see taeva tütar õieti oli?

Piret Jaaks. Taeva tütred. Tallinn: Varrak, 2023. 268 lk.

Igor Kotjuh

Tõnis Vilu vana hing ja uus tee

Tõnis Vilu. Vana hing. Luuletused 2021–2023. [Väike-Maarja:] Häämaa, 2023. 73 lk.

Janet Laidla

Mitmekülgne kogumik Läti naisajaloost

Letonica. Humanitāro zinātņu žurnāls. Kd 49. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta apgāds / The Institute of Literature, Folklore and Art of the Uni­versity of Latvia, 2023. 254 lk.

Brita Melts

Lühidalt

Ringvaade

KK 1-2/2024

Lühikroonika

KK 1-2/2024

Kaitstud doktoritööd

Kristi Salve, Kadri Tamm

In memoriam Ottilie-Olga Kõiva (6. II 1932 – 9. XI 2023)

KK 3/2024

Lühikroonika

KK 3/2024

Kaitstud doktoritööd

Kaarina Rein

Regio Baltica et Europa – pons studiorum et doctrinae.

Arvo Tering 75

Piret Norvik

Evi Juhkam lahkunud (17. III 1932 – 1. XII 2023)

KK 4/2024

Lühikroonika

Maria-Kristiina Lotman, Rebekka Lotman

Riimirajad ja riimimetsad

Harald Rajamets 100

KK 5/2024

Lühikroonika