Tõnu Tender

Ferdinand’s successors

Foreword

Anna Verschik

Multilingualism, language contacts and (meta)linguistic awareness

Martin Ehala

Estonian language in the long run

Identity and language policy

Mare Kitsnik

Learning Estonian as a second language

Hard work or easy fun?

Kristiina Ross

Estonian literary language: ours vs yours

Heiki Pisuke

About translation in the EU institutions

Cornelius Hasselblatt

On the reception of Estonian literature in Europe

Guntars Godiņš

My specifics of translating Estonian poetry

Hanna Linda Korp

Reproduction of an everyday practice

A survey of the literary criticism published in 2017 and 2018

Heiki Valk

Departure of the Seto God Peko

Lea Pild

Olev Jõgi as translation critic

Rehabilitation of a translation method in the post-Stalinist period

Ilona Tragel, Piia Taremaa

Semantic classification of Estonian verbs

Rebekka Lotman

Patterns of the Estonian sonnet from 1881–2015

Frequency, metre, rhyme schemes, authors

Ott Heinapuu

Estonian sacred natural sites in oral and literary culture on the example of the Estonian epic Kalevipoeg

Einar Meister, Lya Meister

Estonian adolescent speech II

Acoustic analysis of vowels

Silja Vuorikuru

Depiction of the sea in Mari Saat’s novel Lasnamäe lunastaja (“The Redeemer of Lasnamäe”)

Hasso Krull

A neopagan Old Pagan

Maimu by August Kitzberg as a historical novel and a mythographic essay

Krista Aru

Two groundbreakers, two teachers

Johann Voldemar Jannsen and Juhan Peegel

Roosmarii Kurvits

A historiographic outline of the history of Estonian journalism

Pille Arnek

Place names on the 17th–19th century Estonian grave markers

Epp Annus

Countryside homes in the Estonian SSR

Cultural imaginaries and quotidian life

Kaisa Langer

About collecting and researching kolkhoz folklore in the early Soviet Estonia

Agnes Neier, Joosep Susi

A dialogue of the verbal and the visual

An introduction to the interplay of lyric poetry and photography

Liisi Piits, Mari-Liis Kalvik

Palatalisation of consonants after a long vowel at the end of monosyllabic i-stemmed words

Riina Oruaas

What is a posthuman theatre text?

Maarja Vaino

What is his game?

Some observations on Mati Unt’s later works

Väino Klaus

More on the language of Agenda Parva

Johanna Ross

Truth and truths in the humanities

Introduction

Daniele Monticelli

From the truths of the 20th century to 21th-century post-truth

Taking responsibility in the humanities

Raili Marling

Situated knowledge in the post-truth era

Linnar Priimägi

Die Wahrheit in Wissenschaft, Geisteswissenschaft, Philologie

sive Paradigma veritatis more geometrico demonstratum

Tiiu Hallap

Cognitive autonomy – a perishing ideal?

Martin Ehala

Truth, identity and the moral absolute

Mari Sarv

The moral choices of a researcher in the process of creating cultural memory

Piret Kuusk

True physics and actual physics

Kristiina Ross, Liisi Piits

On truth in Estonian language descriptions

Neeme Näripä

Philology, philosophy, and truth

Tiiu Jaago

Folk singer’s image in text-based studies of early Estonian folk songs

Risto Järv

The egg is (not) teaching the hen

Controversial proverbs

Mari Laan

The image of Spain in Estonian travel literature

A journey to Tuglas and on from Tuglas to this day

Johanna Ross

Ideology is not the only creator of human experience

An interview with Epp Annus

Liina Lukas

The birth of Estonian and Latvian poetry from the spirit of the German lied. Part 1

Ljubov Kisseljova

Schoolboy acts of resistance to the policy of Russification in Tartu in the early 1900s

Leo Luks

Homelessness in one’s own home as reflected in Peeter Sauter’s oeuvre

Elen Pärt

Complex interrogative-relative proadverbs in Estonian

Luule Epner

Finnish drama in Soviet Estonian theatre

Liina Lukas

The birth of Estonian and Latvian poetry from the spirit of the German lied. Part 2

Brita Melts

Addressing “you” in the works of Tõnu Õnnepalu, Ülo Mattheus and Jaan Kaplinski

Brita Melts

Along a winding path through literature

An interview with ­Leena Kurvet-Käosaar

Liisi Laineste, Anastasiya Fiadotava, Tõnno Jonuks

Clergy jokes in Estonia and Belarus in the 19th–21st centuries

Janek Kraavi

The transgressive Kivisildnik as of 2019: some points of importance

Anu Korb

The folktales of Siberian Estonians in the Estonian Folklore Archives

Jana Reidla

Curator at a museum and in an exhibition hall: on the concept, job and role

Words

Lembit Vaba

An etymology accomplished: kasima and kasin

Meeli Sedrik, Udo Uibo

Estonian names for the tag game

Lembit Vaba

kuppama and kupatama

Miscellanea

Paavo Kivine

Lurich as champion and advocate for Estonia

Speech held at the opening of the monument to Georg Lurich

Focus

Peeter Päll

A century of language planning in Estonia: history and today

Reet Kasik

The value of a literary language: change and stability

Books

Tiit Hennoste

How to write poetry about language?

Keele maitsest. Luuleantoloogia. Koostaja Mart Velsker. Idee autor ja kaaskoostaja Tõnu Tender. Tallinn: EKSA, 2018

Henrik Sova

The poetic function of errors

Tõnis Vilu. Libavere. ­Mõned üksikud luuletused. Häämaa, 2018

Külli Prillop

A comprehensive statistical study of Estonian verse

Mihhail Lotman, Maria-Kristiina Lotman. Eesti silbilis-rõhulise rütmika jooni: neliktrohheus ja -jamb 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses. [Tallinn]: EKSA, 2018

Leena Kurvet-Käosaar

A palimpsest by a cool prize-winner: the dynamics of highlighting and leveling

Maarja Kangro. Minu auhinnad. Tallinn: Nähtamatu Ahv, 2018

Mart Kuldkepp

The memorable Karl Konstantin

Kröits ehk Risti­kivi. Mälestusi ja vestlusi. Koostanud ja kommenteerinud Janika Kronberg ja Brita Melts. Tallinn: EKSA, 2018

Reet Kasik

The varied faces of talent

Halliki Põlda. Andekusfenomeni konstrueerimine avalikus kommunikatsioonis. (Humanitaarteaduste dissertatsioonid 48.) Tallinn: Tallinna Ülikool, 2018

Tõnu Tannberg

A substantial monograph on the history of the Learned Estonian Society

Kersti Taal. Õpetatud Eesti Seltsi ajalugu. Tallinn: Argo, 2018

Joosep Susi

Berk Vaher’s poetry – boring in places

Berk Vaher. Silmanurga taga. Tartu: Elusamus, 2018

Mall Jõgi

Authors heart to heart: Eeva Park’s ‘royal giraffes’ and Maimu Berg’s ‘ashes of debts of the soul’, both beating on the heart

Eeva Park. Minu kuninglikud kaelkirjakud. (Kirjanikud omavahel.) Tallinn: Hea Lugu, 2018; Maimu Berg. Meie hingede võlad. (Kirjanikud omavahel.) Tallinn: Hea Lugu, 2018

Mihkel Kunnus

A linguistically sensitive revolt against social amnesia

Tiina Kirss. Sõel. Käsitlusi kirjandusest, kirjanduskriitikat ja arvamuslugusid. Koostanud Aija Sakova. Tallinn: EKSA, 2018

Arno Oja

Juhani Salokannel and Estonian literature

Juhani Salokannel. Noore Eesti südametunnistus. Rahvuskirjanik A. H. Tammsaare. Soome keelest tõlkinud Piret Saluri. Tallinn: EKSA, 2019

Peeter Päll

A good word to win a foreign army

Reet Hendrikson. Kas sõjasõna sünnib sõtta? Erialakeele tõhusus sõjandusterminoloogia näitel. Dissertationes philologiae estonicae Universitatis Tartuensis 42. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2018

Merili Metsvahi

Like a Snow White in a forest of narratives

Maailma kõige ilusam naine. Lumivalgukeste lood. (Töid antropoloogilise ja etnolingvistika vallast 10.) Koostanud, toimetanud ja kommenteerinud Urmas Sutrop. Tõlkinud Urmas Sutrop, Eesti Piibliselts, Wilhelm ­Friedrich Eichhorn, Mairi Ernits, Anne Lill, ­

Kristi Salve

Sister’s fingerbones re-collected and revived as a book

Sõsara sõrmeluud. Naised eesti muinasjuttudes. Koostanud ja ümber jutustanud Merili Metsvahi. Illustreerinud Britt ­Samoson. Tallinn: Kirjastus Hunt, 2018

Brita Melts, Neeme Näripä, Maria-Maren Linkgreim

Annotations

Aare Pilv

The partitive case of Jaak Jõerüüt

Jaak Jõerüüt. Elu lehekülgi lehitsetakse kiiresti. Novellid ja lühi­romaan. Tallinn: EKSA, 2017

Janika Kronberg

Collected Amadeus

Raimond Kolk. Peo pääl elu hõpõ. ­Luulõtusõ. Luuletused. Kogunud ja koostanud Õnne Kepp, toi-metanud Õnne Kepp ja Tiia Allas. Võru: Võru Instituut, 2018

Ken Ird

Gate crashing an old Estonian wedding

Vanaaja pulm. Valitud tekste ja pilte 16. sajandi keskpaigast 19. aasta­saja viimase veerandini. Kok-ku seadnud Ants Hein. Tallinn: Tänapäev, 2018

Rein Ruutsoo

Another story of a Cinderella

Piret Lotman. Eesti Rahvusraamatu­kogu 1918–2018. Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu, 2018

Rebekka Lotman

On the poetics and rhetoric of Kristjan Haljak’s eccentric collection of sonnets

Kristjan Haljak. Verlaine’i revolver. Tallinn: Tuum, 2018

Leo Luks

An eternal summer

Tõnu Õnnepalu. Pariis (Kaks­kümmend viis aastat hiljem). Tallinn: EKSA, 2019

Tiit Hennoste

A manifestation of the French spirit to the people

Kaia Sisask. Noor-Eesti ja prantsuse vaim. (Acta Universitatis Tal-linnensis. Humaniora.) Tallinn: TLÜ Kirjastus, 2018

Mall Jõgi, Vivian Siirman, Johanna Ross

Annotations

Elle-Mari Talivee

The garters of a ballet master

Urmas Vadi. Ballettmeister. Loomingu Raamatukogu, nr 6–9. Tallinn: SA Kultuurileht, 2019

Arno Oja

A follower of Lilith

Urve Karuks. Kogutud luuletused. Koostanud Sirje Kiin. Tallinn: EKSA, 2019

Toomas Haug

„The one who has strengthened his own spirit will stand the roaring turbulence of time”

Henrik Visnapuu. Millal sünnib inimene. (Eesti mõttelugu 139.) Koostanud Hando Runnel. Tartu: Ilmamaa, 2018

Brita Melts, Mall Jõgi, Vivian Siirman

Annotations

Peeter Sauter

A delicate, fragile and defenseless rebel (against herself)

Margit Lõhmus. Sterne. Jutud 2002–2019. (Värske raamat 23.) Tallinn: Kultuurileht, 2019)

Mihkel Kunnus

A misogynic breathing spell of a weak strong poetess

Kärt Hellerma. Medusa juuksed. Artikleid, esseid, arvustusi, ettekandeid, intervjuusid, mõtisklusi 1988–2018. Tallinn: EKSA, 2018

Tiina-Erika Friedenthal

Political dimensions of Baltic German literary culture

Politische Dimensionen der deutsch­baltischen literarischen Kultur. (Schriften der Baltischen Histo-rischen Kommission 22.) Hrsg. Liina Lukas, Michael Schwidtal, Jaan Undusk. Münster: LIT Verlag, 2018

Enn Ernits

Reading the Vepsian national epic in the original and in a few translations

Nina Zaiceva. Virantanaz. Нина ­Зайцева. Вирантаназ. Поэтический эпос на вепсском, финском, эс-тонском и русском языках. Переводчики: М. Ние­минен, Я. Ыйспуу, В. А. Агапитов. Petroskoi: Pe-riodika, 2016; Nina Zaitseva. Virantanaz. Vepsa eepos. Tõlkinud, k

Janika Kronberg, Brita Melts, Johanna Ross, Maria-Maren Linkgreim

Annotations

Joosep Susi

An enthusiastic, playful and self-aware history of the Estonian sonnet

Rebekka Lotman. Eesti sonett. (Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Univer-sitatis Tartuensis 19.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2019

Anna Vatanen

On the diverse functions of the interrogative sentence in Estonian everyday conversations

Kirsi Laanesoo. Polüfunktsionaalsed küsilaused eesti argivestluses. (Dissertationes linguisticae Universitatis Tartuensis 33.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2018

Rejoinder

Heido Ots

Big and small numbers

How to manage with and without them

Reviews

KK 1-2/2019

Review

KK 3/2019

Review

KK 4/2019

Review

KK 5/2019

Review

KK 6/2019

Review

Vilve Asmer

New arrivals at the Estonian Archive of Cultural History

Valve-Liivi Kingisepp

In Memoriam

Ellen Uuspõld (Apr 19, 1927 - July 7, 2019)

Lembit Vaba

Much more than just everyday toil

Väino Klaus 70

Piret Voolaid

Review

Variation in Folklore and Language. Toimetanud Piret Voolaid, Saša Babič. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019

KK 12/2019

Review