Viivi Luik

The entrance of a poet

Toomas Haug

"Santa Maria” forever

On Estonian-Portuguese literary relations

Jaan Undusk

An Estonian Pindar

On the spiritual background of the odes by K. J. Peterson

Liina Lindström

Causative Emotion Construction in Estonian

Mati Hint

The radical Language Renewal of late Johannes Aavik

Hasso Krull

The trickster and the mythological tourist

A reversal of tradition in Kreutzwald’s epic

Annika Kilgi

Use of the Estonian passive and impersonal by 17th–18th century Bible translators

Livia Viitol

Becoming a poetess

Liidia Tuulse’s 100th birthday

Anni Tammemägi, Martin Ehala

Language attitudes of Estonian school students in 2011

Mart Velsker

The story of Palanumäe and a language

Kristi Metste

The sentimental revolution of Marie von Bruiningk

Notes on a patient of Friedrich Robert Faehlmann

Eda Kalmre

„Great stories” of a small nation – self-presentation constructed through folktales

Maili Nurme

The object in Estonian impersonal clauses

Jaanus Vaiksoo

The smellscape of Palanumäe

Marit Alas

Change of place names in Pöide parish

Rebekka Lotman

Was Jakob Liiv the author of the first Estonian sonnets?

Heiki-Jaan Kaalep

Regularities of the Estonian system of declension

Eneken Laanes

’Free man’ in Eduard Bornhöhe’s The Avenger

Cultural memory, travelling forms, and the boundaries of the Estonian nation

Kirsi Laanesoo

Reversed polarity rhetorical questions in Estonian everyday interaction

Ave Mattheus

Otto Wilhelm Masing als aufklärerischer Kinder- und Jugendautor

Margit Langemets

Applied linguistics?

Karlfried Knapp

On the epistemological status of applied linguistics

Krista Kerge

Räägiks lingvistikast

Margit Langemets

On ‘linguistic colonialism’ in the dictionary

Hille Pajupuu

Emotions – the present and future of speech technology

Ene Vainik

Bias of affect in Estonian lexis and what to do with it

Anna Verschik

The beauty (and use) of the study of language contacts

Tiit Hennoste

The form of asking questions, epistemic status and epistemic stance

Lya Meister, Einar Meister

Foreign Accent Corpus and studies of non-native speech

Janika Kronberg, Brita Melts

Karl Ristikivi’s wandering Arcadia

Pille-Riin Larm

"Popi and Huhuu” and its predecessor in Estonian literature

Maarja Vaino

Pain and joy

Some addenda to the life of Leida Kibuvits

Evar Saar

Mati Hint and the South Estonian charm

Reet Kasik

Zero-derivation and conversion in Estonian

Mari Tarvas

Books in the 18th-century inventories of Tallinn

The journey of fiction to literates’ collections

Helin Puksand

The reading habits of Estonian schoolchildren

Liina Saarlo

Two silvery strings from the past sounding again

Jaan Undusk

Der estnische Pindar

Über den ideengeschichtlichen Hintergrund der Oden von K. J. Peterson

Madli Pesti

Some strategies of text creation used in modern Estonian theatre

Devised theatre, documentary theatre and verbatim theatre

Tiit Aleksejev

Ulysses landing: On Karl Ristikivi

Valter Lang

The noble name of Kalev

Lea Pild

Poetics of the leitmotifs in Jaan Kross’s novel The Czar’s Madman

Words

Evar Saar

Lümanda, Lümandu and Lümatu

Enn Ernits

On some words erroneously labelled as Latvian loanwords

Lembit Vaba

vagel – a tricky etymological knot?

Miscellanea

Taavi Pae

On the name of Pandivere Upland

Focus

Maarja Vaino

Which writers deserve a personal museum?

Is the canon finished?

Igor Kotjuh

Does the Russian-language literature published in Estonia belong to Estonian or Russian literature?

Ülo Tedre

Comment or no comment?

Jaan Kaplinski

Two Estonian languages?

Publications

Mall Jõgi

Letters by Julius Mägiste and Vello Salo

Fifty years of Maarjamaa Publishers

Books

Hannes Varblane

A poetry book in nine parts, with an appeal, epilogue and editor’s foreword

Jürgen Rooste. Kuidas tappa laulurästikut. Verb, 2011. 96 lk.

Rein Veidemann

The decadent Tammsaare and a discursive literary history

Mirjam Hinrikus. Dekadentlik modernsuskogemus A. H. Tammsaare ja nooreestlaste loomingus. Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis 10. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. 326 lk.

Ann Veismann

Two textbooks on semantics

Renate Pajusalu. Sõna ja tähendus. Eesti Keele Sihtasutus, 2009. 207 lk; Silvi Tenjes. Semantika. Õppematerjal. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010. 119 lk.

Jaanus Adamson

On Vahing

Vahing. Mälestusi Vaino Vahingust. Koostanud Külli Trummal. Hermes, 2011. 336 lk.

Mathura

A view of the Estonian autobiography

Methis. 5–6/2010. Studia humaniora Estonica. Koostaja ja toimetaja Leena Kurvet-Käosaar. 250 lk.

Marju Kõivupuu

The local tradition of Urvaste

Metsast leitud kirik. Mõtsast löütü kerik. Urvastõ kohapärimus. Koostanud Valdo Valper, toimetanud Mall Hiiemäe. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused. Commentationes Archivi Traditionum Popularium Estoniae 28. Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2010.

Vilja Oja

A doctoral dissertation on Udmurt and Komi colour terms

Елена Рябина. Основные цветообозначения в пермских языках. Dissertationes philologiae Uralicae Universitatis Tartuensis 11. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. 262 lk.

Viivi Luik

What’s coming and what I wish are appallingly different...

Margit Mõistlik. On raske vaikida ja laulda mul. Artur Alliksaare elust. Menu Kirjastus, 2011, 208 lk.

Epp Annus

Logos, ethos, pathos, or how to write about literature

Arne Merilai. Õnne tähendus. Kriitilisi emotsioone 1990–2010. Studia litteraria estonica 10. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. 349 lk.

Jaak Urmet

Keeping aware of differences in ethics

Uurimusi 1940. aastate eesti kirjandusest. Koostanud Anneli Kõvamees, Piret Viires, toimetanud Anneli Kõvamees. Tallinna Ülikool, eesti keele ja kultuuri instituudi kirjandusteaduse osakond. Eesti Keele Sihtasutus, 2011. 183 lk.

Maarja Siiner

To whom does language belong

Kadri Koreinik. Language Ideologies in the Contemporary Estonian Public Discourse: with a Focus on South Estonian. Dissertationes sociologicae Universitatis Tartuensis 5. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. 128 lk.

Arno Oja

Kalev Kesküla’s flame of life

Kalev Kesküla. Kogutud luuletused. Koostanud Märt Väljataga. Eesti Keele Sihtasutus, 2011. 397 lk.

Arne Merilai

The irrational Tammsaare

Maarja Vaino. Irratsionaalsuse poeetika A. H. Tammsaare loomingus. Humanitaarteaduste dissertatsioonid 26. Tallinna Ülikool, 2011. 181 lk.

Brita Melts

A respectable collage of modern literary history

Interlitteraria 16. I–II. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. 731 lk.

Jaan Ross

Doctoral dissertation on Estonian quantity degrees by Pärtel Lippus

Pärtel Lippus. The acoustic features and perception of the Estonian quantity system. Dissertationes philologiae Estonicae Universitatis Tartuensis 29. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. 146 lk.

Janika Päll

Marju Lepajõe on the taming of Romans

Marju Lepajõe. Roomlaste taltsutamine. Eesti mõttelugu 102. Ilmamaa, 2011. 528 lk.

Lembit Vaba

A comprehensive collection on the Livonian culture and language

Liivlased. Ajalugu, keel ja kultuur. Koostanud ja toimetanud Renāte Blumberga, Tapio Mäkeläinen ja Karl Pajusalu. Eesti Keele Sihtasutus, 2011. 436 lk.

Sirje Olesk

The coryphaeus and his letters

Artur Adson. Friedebert Tuglas. Paaži ja Felixi kirjavahetus 1917–1944. Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2011. 614 lk.

Mathura

Mapping sacred objects in a landscape

Marju Kõivupuu. 101 Eesti pühapaika. Varrak, 2011. 232 lk.

Johanna Ross

A 19th-century view of 20th-century literature – by an author living in the 21st century

Rein Veidemann. 101 Eesti kirjandusteost. Varrak, 2011. 224 lk.

Märt Väljataga

A time to live, a time to criticize

Tõnu Õnnepalu. Ainus armastus. Valik esseid. Varrak, 2011. 357 lk.

Mati Hint

Mother tongue teaching at a loss

Martin Ehala, Külli Habicht, Petar Kehayov, Anastassia Zabrodskaja. Keel ja ühiskond. Õpik gümnaasiumile. Künnimees, 2012. 224 lk.

Tõnu Tannberg

Distant voices from WW I

Encapsulated Voices: Estonian Sound Recordings from the German Prisoner-of-War Camps in 1916–1918. Ed. by Jaan Ross. Böhlau, 2012. 197 lk.

Kalev Kalkun

Some finds from Võru language (a dictionary of genuine Võru)

Vanapärase Võru murde sõnaraamat: Rõuge, Vastseliina, Setu. Koostanud Inge Käsi, toimetanud Helmi Neetar. Eesti Keele Instituut, Eesti Keele Sihtasutus, 2011. 910 lk.

Tõnis Parksepp

A jewel? Perhaps...

Hasso Krull. Veel ju vist. Mai 2010–oktoober 2011. Eesti Keele Sihtasutus, 2012. 60 lk.

Tiina Kirss

The glamour of comparativism

Maire Jaanus. Kirg ja kirjandus. Esseid eesti ja Euroopa kirjandusest ja psühhoanalüüsist. Koostanud ja toimetanud Märt Väljataga. Vikerkaar, 2011. 367 lk.

Ülo Valk

From runic verses to esotericism

Hasso Krull. Jumalanna pesa. Mütopoeetiline essee. Loomingu Raamatukogu, nr 19–20. SA Kultuurileht, 2012. 72 lk.

Linnar Priimägi

To those who have, more will be given

Mihhail Lotman. Struktuur ja vabadus I: Semiootika vaatevinklist. I.I. Tartu–Moskva koolkond: tekstist semiosfäärini. TLÜ Kirjastus, 2012. 256 lk.

Joel Sang

A dissident in his element

Jan Blomstedt. Kateuksien kirja. Mikroaatehistoriaa. Helsinki: LURRA Editions, 2012. 259 lk.

Johanna Ross

Censor’s scissors

Aksel Tamm. Ütle, tsensor, milleks sulle käärid. Keelamise lood. Kuldsulg, 2012. 177 lk.

Neeme Näripä

Twenty years of the restoration of classical studies

Quattuor Lustra: Papers celebrating the 20th anniversary of the re-establishment of classical studies at the University of Tartu. Toim Ivo Volt ja Janika Päll. Morgensterni Seltsi toimetised IV–V. Societas Morgensterniana (Tartu University Press), 2012.

Jüri Viikberg

A very special book of dialects

Vanapärase Võru murde sõnaraamat. Rõuge, Vastseliina, Setu. Koostanud Inge Käsi, toimetanud Helmi Neetar. Eesti Keele Sihtasutus, 2011. 910 lk.

Ülo Tedre

Some orthographic problems in Mare Kõiva’s book of Estonian spells

Mare Kõiva. Eesti loitsud. Teine, täiendatud trükk. Pegasus, 2011. 296 lk.

Paul-Eerik Rummo

Marginalia to the novel Sillamäe passioon ("The Passion of Sillamäe")

Andrei Hvostov. Sillamäe passioon. Petrone Print, 2011. 304 lk.

Maarja Vaino

Survivor spirit and brain riot

Daniel Palgi. Peet Vallak. Elu ja looming. Tartu, 2011

Lembit Vaba

An Estonian’s quest for compatriots in Latvia

Hannes Korjus. Lätimaal eestlasi otsimas. Tallinn: Kadmirell, 2011. 198 lk.

Ülo Tedre

A book of holy stones

Pühad kivid Eestimaal. Koostanud Mall Hiiemäe. Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv. Tammerraamat, 2011. 152 lk.

Eino Koponen

History of the Estonian language and optimality theory

Külli Prillop. Optimaalsusteoreetiline käsitlus eesti keele fonoloogilisest kujunemisest. Dissertationes philologiae Estonicae Universitatis Tartuensis 28. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. 260 lk.