Eda Kalmre

Media. Visualness. Folklore

Preface

Liisi Laineste, Anastasiya Fiadotava

Contemporary Estonian and Belarusian ethnic jokes on the internet

Airika Harrik

Reception of scandalous news in the Facebook group KalambuuR

Piret Voolaid, Kalle Voolaid

Sport commentators’ gaffes as a source for folk humour

Maili Pilt

Needles, pineapple and rainbow babies

Visualization of in vitro fertilization journey on Instagram

Reet Hiiemäe

Fears described in modern Estonian schoolchildren’s lore

The relationship between subjective experience and media influence

Astrid Tuisk

Film-inspired games of children and youth remembered to have been played in Estonia in the 1950s

Andreas Kalkun

Attempts to find words for homosexualism

The Eulenburg scandal and the lectures of Magnus Hirschfeld in the early 20th century Estonian press

Katre Kikas

Awakening calls of folklore collectors addressing the public

Eda Kalmre

The phenomenon of apparent death in history, literature and folklore

Kristo Nurmis

The Vaher question. Soviet subjectivity in Luise Vaher’s diary of 1941. Part 1

Merlin Kirikal

Holistic desire and fear of fragmentation in the works of Johannes Semper 

Holger Rajavee

Ecce genius

Carl Eric Simmul

Word order in Estonian des-, mata- and maks-converb constructions

Irina Belobrovtseva

Vsevolod Vishnevsky and Estonia

Two episodes

Kristo Nurmis

The Vaher question

Soviet subjectivity in Luise Vaher’s diary of 1941. Part 2

Indrek Ojam

The so-called everyday mythology as a source of Mati Unt’s realist poetics

Renate Pajusalu, Helen Hint, Maria Reile, Piia Taremaa

Reference in Estonian descriptions and narratives

Tiiu Jaago

Jaan Jõgever’s folklore lectures delivered at the University of Tartu in 1909–1911 

Mall Hiiemäe, Mari-Ann Remmel

Place-lore – why and for whom?

An interim synopsis from the contact areas

Aimi Pikksaar

Ranking task as a tool for studying polysemy: A case study of the Estonian adjective vana ’old’

Tõnno Jonuks, Atko Remmel

The myth of Estonians as a forest people

A retrospective view

HENRIK SOVA

Semantic pragmatism in Ene Mihkelson’s literary works

Hegely Klaus

The outlines and features of early Estonian working-class literature

Raimo Raag

Brockmanniana. The printed funeral sermons on the occasion of the death of Reiner Brockmann’s parents

Reiner Brockmanni vanemate matusetrükised

Tauri Tuvikene, Mari Uusküla

Language in space and space in language

Mari Uusküla, Anu Vau, Kaidi Rätsep, Hannes Palang

Landscape as space for human beings in Estonian

Antti Roose, Helen Sooväli-Sepping, Anni Müüripeal

Public space: the development of the concept and its semantic fields

Tauri Tuvikene

The word liiklemine `traffic´ in Estonian language space

Katrin Aava, Katrin Karu, Esta Kaal, Mari Uusküla

Õpiruum ‘learning space’ or õpperuum ‘study space’? The use of the right term conveys the meaning of the learning process

Halliki Põlda, Gertha Teidla-Kunitsõn

Construing the meaning of learning space in university: perceptions of students

Ann Veismann

In front of someone and behind something? Spatial frames of reference in Estonian

Jane Klavan, Tanel Alumäe, Arvi Tavast

Analysis of Estonian external locative cases in semi-spontaneous speech using an automatic transcription system

Tõnu Viik

Linguistic spatiality: phenomenology of space-formation in speech and literature

Ülar Ploom

On the perception of space, its linguistic and cultural coding and poetics of representation in Desmond Hogan’s short story “The Last Time”

Ene-Reet Soovik

In search of a lost city: The palimpsest of post-war Tartu in Bernard Kangro’s and Jaan Kaplinski’s novels

Katre Kikas

The diary of Märt Siipsen as a means of self-positioning

Lydia Raadik

Standardisation of meanings in Estonian corpus planning on the example of the verb vabandama

Kristiina Vaik, Kairit Sirts, Kadri Muischnek

The dimensional text model: A theoretical overview

Teoreetiline ülevaade

Elle-Mari Talivee

Public transport in Estonian literature

Kairit Tomson

MAKE-causative on the example of Estonian ajama 

Kristiina Praakli, Kadri Koreinik

Language change vs. sociolinguistic change

The socioperiods of Estonian re-revisited

Meelis Mihkla

Analysis of quantity degrees by synthesis

Anna Hukka

The various aspects of home

Valev Uibopuu's exile years

Reet Hiiemäe, Mare Kalda, Mare Kõiva, Piret Voolaid

Folk expressions of the corona crisis in Estonia: Reuse of folklore as a way of coping

Valve-Liivi Kingisepp

On professional correspondence between Julius Mägiste and Andrus Saareste when in exile

Julius Mägiste 120

Peeter Olesk

From Foreign Literature to World Literature

Jüri Talvet 75

Words

Lembit Vaba

What is 'laim' and what does 'laimama' mean in Estonian?

Lembit Vaba

The Estonian liisuma and its attendants

INTERVIEW

Vivian Siirman

A complex path towards a comprehensive picture of Baltic literary culture: An interview with Liina Lukas

Vivian Siirman

Vivid emotions from Siberian villages

An interview with folklorist Anu Korb

Miscellanea

Clas Zilliacus

Jaan Kross as a master player with language signs

Focus

Kristiina Ross

Word, concept and ideology

From laulatus ’wedding’ to a marriage referendum

Publications

Janika Kronberg

‘Still gaining from our correspondence’

Correspondence between Elin Toona and publisher Valev Uibopuu

Books

Joel Sang

Book is a book is a book

Roberto Calasso. Kirjastaja jälg. Tallinn: Komapäev, 2019. 150 lk

Hanna Linda Korp

The everyday, sometimes with exuberance

Eesti novell 2019. Koostanud Made Luiga, Kajar Pruul, Maia Tammjärv, Urmas Vadi. Tallinn: MTÜ Eesti Jutt, 2019. 256 lk

Jaan Ross

A doctoral thesis on the consonantal quantity systems of Estonian and Inari Saami

Helen Türk. Consonantal quantity systems in Estonian and Inari Saami . (Dissertationes linguisticae Universitatis Tartuensis 35.) Tartu: University of Tartu Press, 2019. 148 lk

Janika Kronberg, Vivian Siirman

Annotations

Pille-Riin Larm

Two colourful artists (Oskar Kallis and Konrad Mägi) most vividly portrayed

Andrus Kivirähk. Sinine sarvedega loom. Tallinn: EKSA, 2019. 294 lk; Eero Epner. Konrad Mägi. Tallinn: ­Sperare, 2017. 528 lk

Arne Merilai

Linnar Priimägi – a "white hole" bursting with erudition

Linnar Priimägi. Luule ja tõde. (Ilma­targad.) Tartu: Ilmamaa, 2019. 519 lk

Lea Leppik

A monumental book devoted to a monumental man

Epi Tohvri. Georges Frédéric Parrot. Tartu Keiserliku Ülikooli esimene rektor. [Tartu:] Tartu Ülikooli Kirjastus, 2019. 1071 lk

Enn Ernits

Picking and unraveling some Finno-Ugric knots and tangles

Soome-ugri sõlmed 2013. Toimetaja Üve Maloverjan. Tallinn: Fenno-Ugria, 2014. 191 lk; Soome-ugri sõlmed 2014. Toimetaja Üve Maloverjan. Tallinn: Fenno-Ugria, 2015. 176 lk; Soome-ugri sõlmed 2015. Toimetaja Maarja Sarv. Tallinn: Fenno-Ugria, 2016. 176 lk; Soome-ugri sõlmed 2016. Toimetaja Taisto-Kalevi Raudalainen. Tallinn: Fenno-Ugria, 2017. 144 lk; Soome-ugri sõlmed 2017. Toimetaja Taisto-Kalevi Raudalainen. Tallinn: Fenno-Ugria, 2018. 156 lk; Soome-ugri sõlmed 2018. Toimetaja Taisto-Kalevi Raudalainen. Tallinn: Fenno-Ugria, 2019. 191 lk

Jüri Viikberg, Külli Habicht

A monument to Tartu literary language

Szilárd Tibor Tóth. Tartu kirjakeele raamid Johannes Gutslaffi grammatikast (1648) „Kodolaste raamatuni” (1913). ­(Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste dissertatsioonid 52.) Tallinn: Tallinna Ülikool, 2019. 255 lk

Brita Melts, Tiina Hallik

Annotations

Mart Velsker

The stranger of our time

Maarja Pärtna. Vivaarium. Tartu: Elusamus, 2019. 72 lk

Maarja Vaino

Around Easter

Doris Kareva. Terendused. Tallinn: EKSA, 2019; Doris Kareva. Suik ja sillerdus. Tallinn: Verb, 2019. 122 lk

Arno Oja

Unt appears at dusk

Maarja Vaino. Mati Undi hämaruse poeetika. Tallinn: EKSA, 2019. 191 lk

Juhan Kreem

Not just on the Reformation

Reformatsioon – tõlked ja tõlgendused. (Eesti Rahvusraamatukogu toimetised 16. Raamat ja aeg 5.) Koostaja Piret Lotman. Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu, 2019. 264 lk

Mart Tšernjuk

The first Estonian-Chinese dictionary

Eesti-hiina põhisõnavara sõnastik. 愛沙尼亞語漢語基礎詞典/爱沙尼亚语汉语基础词典. „Eesti keele põhisõnavara sõnastiku” alusel koostanud Gao Jingyi 高晶一. Tallinn: Eesti Keele Instituut, 2019. 632 lk

Kristiina Ross

Epitaphs analysed in a doctoral study

Pille Arnek. Eestikeelsed tekstid 16.–19. sajandi Põhja-Eesti hauatähistel. (Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste dissertatsioonid 54.) Tallinn: Tallinna Ülikool, 2019. 333 lk

Vivian Siirman, Johanna Ross

Annotations

Johanna Ross

O my sweet sweet young-man story!

Peedu Saar. Pascual. Tallinn: Pilgrim, 2018. 78 lk; Peedu Saar. Mailased. Tallinn: Paradiis, 2019. 182 lk

Berk Vaher

Polish women, Polish Others

Mudlum. Poola poisid. Tallinn: Strata, 2019. 400 lk

Thomas Salumets

Theatre on urban stage

Tiina-Erika Friedenthal. Võitlus ja väitlus teatri üle Eesti- ja Liivimaal 18. sajandi lõpus ja 19. sajandi alguses. (Dissertationes theologiae Universitatis Tartuensis 40.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. 472 lk

Klaus Laalo

A dissertation on the variation of the Estonian partitive and illative cases

Ann Siiman. Vormikasutuse varieerumine ning selle põhjused osastava ja sisse­ütleva käände näitel. (Dissertationes philologiae estonicae Universitatis Tartuensis 45.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2019. 209 lk

Anna Edela, Tiina Hallik

Annotations

Indrek Ojam

To rely on the sense of a free person

Vaba inimese tunne. Vestlused Ene Mihkelsoniga. Koostajad Eva Velsker, Mart Velsker. Tallinn: EKSA, 2019

Ruth Mirov

A valuable volume

Vana Kannel XIII. Laiuse regilaulud. (Monumenta Estoniae antiquae I.) Koostajad Kristi Salve, Liina Saarlo, Janika Oras. Eesti Kirjandusmuuseum. Eesti Rahvaluule Arhiiv. Tartu: EKM Teadus­kirjastus, 2019

Janika Kronberg

Memoirs of man with the soul of a bird

Jaan Kaplinski. Latsepõlve suve. Võru: Võro Instituut, 2019; Jaan Kaplinski. Piirpääsukese Euroopa. Baikalist Assoorideni. Tallinn: Hea Lugu, 2020. 237 lk

Cornelius Hasselblatt

Are we not all from Hiiumaa?

Vaapo Vaher. Hiiumaa kirjanduse lugu. Esseid ja uurimusi. 1–2. Kärdla: Hiiumaa Teabekapital, 2019. 848 + 928 lk

Malle Salupere

The debt of honour of the Estonian people and Estonian Student Society to Jannsen still unredeemed

Mart Laar. Johann Voldemar Jannsen. Elu ja töö. Tallinn: Read, 2019. 352 lk

Lembit Vaba

Names of Finnic origin in the Dictionary of family names in Courland

Ilmārs Mežs, Anna Stafecka, Renāte Siliņa-Piņķe, Otīlija Kovaļevska. Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos. Kurzeme, Zemgale, Sēlija. Kd I–II. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2019. 352 + 368 lk

Renate Pajusalu, Maisa Martin

What can keystroke logs tell about learners writing proficiency?

Olga Gaitšenja. Venekeelsete eesti keele õppijate kirjutamisprotsess. (Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste dissertatsioonid 51.) Tallinn: Tallinna Ülikool, 2019. 255 lk

Brita Melts, Ermo Karpov

Annotations

Terje Loogus, Heete Sahkai

A dissertation on the linguistic distinguishability between native and translated texts in Estonian

Marju Taukar. Algupäraste ja tõlgitud eestikeelsete tekstide sarnasused ja erinevused. (Humanitaarteaduste dissertatsioonid 56.) Tallinn: Tallinna Ülikool, 2020

Leo Luks

Passions of late puberty

Kaja Kann. Tänavatüdruk. Tallinn: Varrak, 2020. 255 lk.

Boris Veizenen

Two article collections eloquent of a zero-dialogue between Estonians and Russians

’Oma’ ja ’võõra’ paradigma XX sajandi Eesti kultuuris. Kollektiivne monograafia. Toimetanud Anneli Mihkelev. Tallinn: Avenarius, 2020. 279 lk.; Methis. Studia humaniora Estonica 2020, nr 25. Vene kirjanduse tõlkeideoloogia erinumber. Koostaja Lea Pild. 185 lk.

Brita Melts

August Gailit – contrasts and gaps in his reception

Lugusid Mr. Ge’st, August Gailitist. Koostanud Hando Runnel, toimetanud Leino Pahtma. Tartu: Ilmamaa, 2020. 380 lk.

Lembit Vaba

Contacts between Latvian and Finnic languages as reflected in fishing vocabulary

Benita Laumane. Zvejasrīku nosaukumi Latvijas piekrastē. Liepāja: Liepājas Universitāte, Kurzemes Humanitārais institūts, 2019. 507 lk.

Vivian Siirman

Annotations

Hanna Linda Korp

The paradoxical Ehin

Kristiina Ehin. Janu on kõikidel üks. Tartu: K. Ehin, 2020. 135 lk.

Merlin Kirikal

Parallel hearts with brains well distanced from buttocks

Euroopa, esteedid ja elulähedus. Semperi ja Barbaruse kirjavahetus 1911–1940. Kd I–II. Koostanud Paul Rummo, toimetanud ja kommenteerinud P. Rummo, Abel Nagelmaa, Tiina Saluvere ja Ülo Treikelder. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2020

Krista Aru

Anton Jürgenstein and his companions toiling in the field of culture

Anton Jürgen­stein. Kultuuriteolised. (Eesti mõttelugu 153.) Koostaja Hando Runnel. Tartu: Ilmamaa, 2020. 400 lk.

Annekatrin Kaivapalu

A dissertation on a learner-friendly example sentence in dictionaries

Kristina Koppel. Näitelausete korpuspõhine automaattuvastus eesti keele õppesõnastikele. (Dissertationes linguisticae Universitatis Tartuensis 38.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. 248 lk.

Joel Sang, Vivian Siirman, Maria-Maren Linkgreim

Annotations

Merlin Kirikal

Parallel hearts with brains well distanced from buttocks

Euroopa, esteedid ja elulähedus. Semperi ja Barbaruse kirjavahetus 1911–1940. Kd I–II. Koostanud Paul Rummo, toimetanud ja kommenteerinud P. Rummo, Abel Nagelmaa, Tiina Saluvere ja Ülo Treikelder. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2020. 1168 lk.

Reviews

KK 1-2/2020

Review

Jaak Urmet

In memoriam Mati Hint (28/08/1937 – 05/12/2019)

Anne Arold, Reet Bender

Baltic-German dictionary

Ann Siiman

The Estonian language editors yearbook of 2019

KK 3/2020

Review

KK 4/2020

Review

Joosep Susi

Review

Arne Merilai

In memoriam Ain Kaalep (4. VI 1926 – 9. VI 2020)

In memoriam Ain Kaalep (4. VI 1926 – 9. VI 2020)

Väino Klaus

In memoriam Paul Kokla (17. VIII 1929 – 16. V 2020)

KK 8-9/2020

Review

KK 6/2020

Review

KK 10/2020

Review

Raimo Raag

In memoriam Aarand Roos (May 28, 1948 – August 9, 2020)

KK 11/2020

Review

KK 12/2020

Review

KK 7/2020

Review