Eda Kalmre

Meedia. Visuaalsus. Folkloor

Saatesõna

Liisi Laineste, Anastasiya Fiadotava

Tänapäeva etnilised naljad eesti ja valgevene internetis

Piret Voolaid, Kalle Voolaid

Eesti spordikommentaatorite ütlused rahvahuumori allikana

Maili Pilt

Süstlad, ananass ja vikerkaarebeebid

Kehavälise viljastamise teekonna visualiseerimisest Instagramis

Reet Hiiemäe

Hirmude kirjeldused tänapäeva õpilaspärimuses

Subjektiivse kogemuse ja meediamõju seostest

Astrid Tuisk

Filmidest inspireeritud laste ja noorte mängud 1950. aastate Eestis

Andreas Kalkun

Homoseksuaalsuse sõnastamise katsed

Eulenburgi skandaal ja Magnus Hirschfeld XX sajandi alguse Eesti ajakirjanduses

Katre Kikas

Ma üüan sind armas Risti kihilkond...

Rahvaluulekogujate äratussõnad ja avalikkuse kõnetamine

Eda Kalmre

Varjusurma fenomenist läbi ajaloo, kirjanduse ja folkloori

Kristo Nurmis

Seltsimees Vaheri küsimus

Nõukogude subjektsus Luise Vaheri 1941. aasta päevikus I

Merlin Kirikal

Tervikupüüe ja fragmendihirm Johannes Semperi loomingus

Holger Rajavee

Ecce genius

Carl Eric Simmul

Süüvides jonni jätmata avamaks sõnajärjemustreid

des-, mata- ja maks-konverbitarindi sõnajärg

Irina Belobrovtseva

Vsevolod Višnevski ja Eesti

Kaks episoodi

Kristo Nurmis

Seltsimees Vaheri küsimus

Nõukogude subjektsus Luise Vaheri 1941. aasta päevikus II

Indrek Ojam

Argimütoloogia kui Mati Undi poeetika lähtekoht

Renate Pajusalu, Helen Hint, Maria Reile, Piia Taremaa

Eesti keele viitevahendid kirjeldustes ja jutustustes

Tiiu Jaago

Jaan Jõgeveri rahvaluuleloengud Tartu ülikoolis aastatel 1909–1911

Mall Hiiemäe, Mari-Ann Remmel

Milleks meile kohapärimus?

Vahekokkuvõtteid piirialadelt

Aimi Pikksaar

Lingvistiline järjestuskatse polüseemia uurimise vahendina omadussõna vana semantilise analüüsi näitel

Tõnno Jonuks, Atko Remmel

Metsarahva kujunemine

Retrospektiivne vaade müüdiloomele

Henrik Sova

Semantiline pragmatism Ene Mihkelsoni proosas

Hegely Klaus

Eesti varase tööliskirjanduse piirjooned ja tunnused

Raimo Raag

Brockmanniana

Reiner Brockmanni vanemate matusetrükised

Tauri Tuvikene, Mari Uusküla

Keel ruumis ja ruum keeles

Mari Uusküla, Anu Vau, Kaidi Rätsep, Hannes Palang

Maastik kui inimoluruum eesti keeles

Antti Roose, Helen Sooväli-Sepping, Anni Müüripeal

Avaliku ruumi mõiste areng ja tähendusväljad

Tauri Tuvikene

Liiklemine keeles ja ruumis

Sõna liiklema kasutus

Katrin Aava, Katrin Karu, Esta Kaal, Mari Uusküla

Kas õpi- või õpperuum?

Mõistekasutus loob arusaama õppimise sisust

Halliki Põlda, Gertha Teidla-Kunitsõn

Õpiruumi keeleline konstrueerimine üliõpilaste arusaamades

Ann Veismann

Kelle ees ja mille taga?

Ruumis orienteerumise viisid eesti keeles

Jane Klavan, Tanel Alumäe, Arvi Tavast

Eesti keele väliskohakäänete kasutus poolspontaanses kõnes automaatse transkriptsiooni põhjal

Tõnu Viik

Kuidas keel ruumi loob?

Keelelise ruumiloome fenomenoloogia kirjanduskogemuse näitel

Ülar Ploom

Ruumi tajumisest, selle keelelis-kultuurilisest kodeerimisest ja representatsiooni poeetikast Desmond Hogani novellis „Viimane kord”

Airika Harrik

Sünnituskohaga ei mangita!

Skandaalse uudise vastuvõtt Facebooki grupis KalambuuR

Ene-Reet Soovik

Kadunud linna otsimas

Sõjajärgse Tartu palimpsest Bernard Kangro ja Jaan Kaplinski romaanides

Katre Kikas

Enesepositsioneerimine Oina veski möldri Märt Siipseni päevaraamatus

Lydia Raadik

Sõnatähenduste normimisest eesti keelekorralduses verbi vabandama näitel

Kristiina Vaik, Kairit Sirts, Kadri Muischnek

Dimensionaalne tekstimudel

Teoreetiline ülevaade

Elle-Mari Talivee

Ühistransport eesti kirjanduses

Kairit Tomson

Ajama-verbi polüseemia ja ajama-põhjustamiskonstruktsioon eesti kirjakeeles

Kristiina Praakli, Kadri Koreinik

Keelemuutus vs. sotsiolingvistiline muutus

Eesti keele sotsioperioodid re-revisited

Meelis Mihkla

Väldete analüüs sünteesi teel

Anna Hukka

Kodu mitmemõõtmeline tähendus

Valev Uibopuu pagulasaastad

Reet Hiiemäe, Mare Kalda, Mare Kõiva, Piret Voolaid

Koroonakriisi rahvapärased väljendused Eestis

Folkloori taaskasutus kui toimetulekuviis

Valve-Liivi Kingisepp

Julius Mägiste ja Andrus Saareste erialasest koostööst paguluses kirjavahetuse põhjal

Julius Mägiste 120

Peeter Olesk

Väliskirjandusest maailmakirjandusse

Professor Jüri Talvet 75

Sõna

Lembit Vaba

Mis on laim ja mida tähendab laimama

Lembit Vaba

liisuma ja tema kaaskond

Intervjuu

Vivian Siirman

Keerukat marsruuti pidi Balti kirjakultuuri tervikpildi poole

Vestlus Liina Lukasega

Vivian Siirman

Eredad emotsioonid Siberi külades

Vestlus Anu Korbiga

Publikatsioone

Janika Kronberg

„Teiega kirjavahetus on mulle aina kasuks”

Elin Toona ja Valev Uibopuu / Eesti Kirjanike Kooperatiivi kirjavahetusest

Mistsellid

Clas Zilliacus

Jaan Kross kui keelekunstnik

Päevateema

Kristiina Ross

Sõna, mõiste ja ideoloogia

Laulatusest abielureferendumini

Raamatuid

Joel Sang

Raamat, raamat, raamat

Roberto Calasso. Kirjastaja jälg. Itaalia keelest tõlkinud Heli Saar. Tallinn: Koma­päev, 2019. 150 lk

Hanna Linda Korp

Olme ja eluhoog

Eesti novell 2019. Koostanud Made Luiga, Kajar Pruul, Maia Tammjärv, Urmas Vadi. Tallinn: MTÜ Eesti Jutt, 2019. 256 lk

Jaan Ross

Doktoritöö eesti ja inarisaami ­konsonandikesksest vältesüsteemist

Helen Türk. Consonantal quantity systems in Estonian and Inari Saami. (Dissertationes linguisticae Universitatis Tartuensis 35.) Tartu: University of Tartu Press, 2019. 148 lk

Janika Kronberg, Vivian Siirman

Lühidalt

Pille-Riin Larm

Elavaks kirjutatud kunstnikud

Andrus Kivirähk. Sinine sarvedega loom. Tallinn: EKSA, 2019. 294 lk; Eero Epner. Konrad Mägi. Tallinn: ­Sperare, 2017. 528 lk

Arne Merilai

Valge auk Linnar Priimägi

Linnar Priimägi. Luule ja tõde. (Ilma­targad.) Tartu: Ilmamaa, 2019. 519 lk

Lea Leppik

Monumentaalne teos monumentaalsest mehest

Epi Tohvri. Georges Frédéric Parrot. Tartu Keiserliku Ülikooli esimene rektor. [Tartu:] Tartu Ülikooli Kirjastus, 2019. 1071 lk

Enn Ernits

Soome-ugri sõlmi kombeldes ja harutades

Soome-ugri sõlmed 2013. Toimetaja Üve Maloverjan. Tallinn: Fenno-Ugria, 2014. 191 lk; Soome-ugri sõlmed 2014. Toimetaja Üve Maloverjan. Tallinn: Fenno-Ugria, 2015. 176 lk; Soome-ugri sõlmed 2015. Toimetaja Maarja Sarv. Tallinn: Fenno-Ugria, 2016. 176 lk; Soome-ugri sõlmed 2016. Toimetaja Taisto-Kalevi Raudalainen. Tallinn: Fenno-Ugria, 2017. 144 lk; Soome-ugri sõlmed 2017. Toimetaja Taisto-Kalevi Raudalainen. Tallinn: Fenno-Ugria, 2018. 156 lk; Soome-ugri sõlmed 2018. Toimetaja Taisto-Kalevi Raudalainen. Tallinn: Fenno-Ugria, 2019. 191 lk

Jüri Viikberg, Külli Habicht

Mälestussammas tartu kirjakeelele

Szilárd Tibor Tóth. Tartu kirjakeele raamid Johannes Gutslaffi grammatikast (1648) „Kodolaste raamatuni” (1913). ­(Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste dissertatsioonid 52.) Tallinn: Tallinna Ülikool, 2019. 255 lk

Brita Melts, Tiina Hallik

Lühidalt

Mart Velsker

Meie aja võõras

Maarja Pärtna. Vivaarium. Tartu: Elusamus, 2019. 72 lk

Maarja Vaino

Ülestõusmispühade aegu

Doris Kareva. Terendused. Tallinn: EKSA, 2019; Doris Kareva. Suik ja sillerdus. Tallinn: Verb, 2019. 122 lk

Arno Oja

Unt ilmub hämaras

Maarja Vaino. Mati Undi hämaruse poeetika. Tallinn: EKSA, 2019. 191 lk

Juhan Kreem

Mitte ainult reformatsioonist

Reformatsioon – tõlked ja tõlgendused. (Eesti Rahvusraamatukogu toimetised 16. Raamat ja aeg 5.) Koostaja Piret Lotman. Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu, 2019. 264 lk

Mart Tšernjuk

Eesti-hiina sõnastikust

Eesti-hiina põhisõnavara sõnastik. 愛沙尼亞語漢語基礎詞典/爱沙尼亚语汉语基础词典. „Eesti keele põhisõnavara sõnastiku” alusel koostanud Gao Jingyi 高晶一. Tallinn: Eesti Keele Instituut, 2019. 632 lk

Kristiina Ross

Hauatähiste tekstid doktoritöös

Pille Arnek. Eestikeelsed tekstid 16.–19. sajandi Põhja-Eesti hauatähistel. (Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste dissertatsioonid 54.) Tallinn: Tallinna Ülikool, 2019. 333 lk

Vivian Siirman, Johanna Ross

Lühidalt

Berk Vaher

Poola naised, Poola teised

Mudlum. Poola poisid. Tallinn: Strata, 2019. 400 lk

Johanna Ross

Oh Sa mu noormehejutustus, kui pagana armas Sa ikkagi oled!

Peedu Saar. Pascual. Tallinn: Pilgrim, 2018. 78 lk; Peedu Saar. Mailased. Tallinn: Paradiis, 2019. 182 lk

Thomas Salumets

Teater linlikul laval

Tiina-Erika Friedenthal. Võitlus ja väitlus teatri üle Eesti- ja Liivimaal 18. sajandi lõpus ja 19. sajandi alguses. (Dissertationes theologiae Universitatis Tartuensis 40.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. 472 lk

Klaus Laalo

Väitekiri eesti keele partitiivi ja illatiivi varieerumisest

Ann Siiman. Vormikasutuse varieerumine ning selle põhjused osastava ja sisse­ütleva käände näitel. (Dissertationes philologiae estonicae Universitatis Tartuensis 45.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2019. 209 lk

Anna Edela, Tiina Hallik

Lühidalt

Indrek Ojam

Otsusta vaba inimese tunde järgi

Vaba inimese tunne. Vestlused Ene Mihkel­soniga. Koostajad Eva Velsker, Mart Velsker. Tallinn: EKSA, 2019. 262 lk.

Ruth Mirov

Ühest väärtuslikust raamatust

Vana Kannel XIII. Laiuse regilaulud. (Monumenta Estoniae antiquae I.) Koostajad Kristi Salve, Liina Saarlo, Janika Oras. Eesti Kirjandusmuuseum. Eesti Rahvaluule Arhiiv. Tartu: EKM Teadus­kirjastus, 2019. 878 lk.

Janika Kronberg

Linnuhingega mehe mälestused

Jaan Kaplinski. Latsepõlve suve. Võru: Võro Instituut, 2019. 72 lk; Jaan Kaplinski. Piirpääsukese Euroopa. Baikalist Assoorideni. Tallinn: Hea Lugu, 2020. 237 lk

Cornelius Hasselblatt

Me kõik oleme hiidlased!

Vaapo Vaher. Hiiumaa kirjanduse lugu. Esseid ja uurimusi. 1–2. Kärdla: Hiiumaa Teabekapital, 2019. 848 + 928 lk

Malle Salupere

Eesti rahva ja Eesti Üliõpilaste Seltsi auvõlg Jannseni ees jäi lunastamata

Mart Laar. Johann Voldemar Jannsen. Elu ja töö. Tallinn: Read, 2019. 352 lk

Lembit Vaba

Läänemeresoome päritolu nimed Kuramaa perekonnanimede sõnaraamatus

Ilmārs Mežs, Anna Stafecka, Renāte Siliņa-Piņķe, Otīlija Kovaļevska. Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos. Kurzeme, Zemgale, Sēlija. Kd I–II. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2019. 352 + 368 lk

Renate Pajusalu, Maisa Martin

Millest räägivad klahvivajutused

Olga Gaitšenja. Venekeelsete eesti keele õppijate kirjutamisprotsess. (Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste dissertatsioonid 51.) Tallinn: Tallinna Ülikool, 2019. 255 lk

Brita Melts, Ermo Karpov

Lühidalt

Terje Loogus, Heete Sahkai

Väitekiri algupärase ja tõlgitud keele eristatavusest

Marju Taukar. Algupäraste ja tõlgitud eestikeelsete tekstide sarnasused ja erinevused. (Humanitaarteaduste dissertatsioonid 56.) Tallinn: Tallinna Ülikool, 2020. 125 lk. [Võrguväljaanne.]

Leo Luks

Hilispuberteetlikke passioone

Kaja Kann. Tänavatüdruk. Tallinn: Varrak, 2020. 255 lk.

Boris Veizenen

Nulldialoogist kahe kogumiku alusel

’Oma’ ja ’võõra’ paradigma XX sajandi Eesti kultuuris. Kollektiivne monograafia. Toimetanud Anneli Mihkelev. Tallinn: Avenarius, 2020. 279 lk.; Methis. Studia humaniora Estonica 2020, nr 25. Vene kirjanduse tõlkeideoloogia erinumber. Koostaja Lea Pild. 185 lk.

Brita Melts

Gailiti retseptsiooni kontrastid ja lüngad

Lugusid Mr. Ge’st, August Gailitist. Koostanud Hando Runnel, toimetanud Leino Pahtma. Tartu: Ilmamaa, 2020. 380 lk.

Lembit Vaba

Läti ja läänemere­soome keele­kontaktid kalastus­sõnavara peeglis

Benita Laumane. Zvejasrīku nosaukumi Latvijas piekrastē. Liepāja: Liepājas Universitāte, Kurzemes Humanitārais institūts, 2019. 507 lk.

Vivian Siirman

LÜHIDALT

Hanna Linda Korp

Ehini paradoks

Kristiina Ehin. Janu on kõikidel üks. Tartu: K. Ehin, 2020. 135 lk.

Merlin Kirikal

Paralleelsed südamed tagumikust eemal paiknevate ajudega

Euroopa, esteedid ja elulähedus. Semperi ja Barbaruse kirjavahetus 1911–1940. Kd I–II. Koostanud Paul Rummo, toimetanud ja kommenteerinud P. Rummo, Abel Nagelmaa, Tiina Saluvere ja Ülo Treikelder. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2020. 1168 lk.

Krista Aru

Kultuuriteoline Anton Jürgenstein ja tema kaasteelised

Anton Jürgen­stein. Kultuuriteolised. (Eesti mõttelugu 153.) Koostaja Hando Runnel. Tartu: Ilmamaa, 2020. 400 lk.

Annekatrin Kaivapalu

Väitekiri sõnastiku õppijasõbralikust näitelausest

Kristina Koppel. Näitelausete korpuspõhine automaattuvastus eesti keele õppesõnastikele. (Dissertationes linguisticae Universitatis Tartuensis 38.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. 248 lk.

Joel Sang, Vivian Siirman, Maria-Maren Linkgreim

Lühidalt

Ringvaade

KK 1-2/2020

Lühikroonika

KK 1-2/2020

Kaitstud doktoritööd

Jaak Urmet

Mati Hindi meenutuseks (28. VIII 1937 – 5. XII 2019) 

Anne Arold, Reet Bender

Baltisaksa sõnaraamat

Ann Siiman

Ilmus Eesti Keeletoimetajate Liidu aastaraamat 2019

KK 3/2020

Lühikroonika

KK 4/2020

Kaitstud doktoritööd

KK 4/2020

Lühikroonika

Joosep Susi

Mina ei ole lord Byron, mina olen keegi teine

Joel Sang 70

KK 5/2020

Lühikroonika

KK 5/2020

Kaitstud doktoritööd

Arne Merilai

Kaalepi-tunne

In memoriam Ain Kaalep (4. VI 1926 – 9. VI 2020)

Väino Klaus

In memoriam Paul Kokla (17. VIII 1929 – 16. V 2020)

Eva Piirimäe, Liina Lukas

Aruanded

KK 7/2020

Lühikroonika

KK 7/2020

Kaitstud doktoritööd

KK 8-9/2020

Lühikroonika

KK 8-9/2020

Kaitstud doktoritööd

KK 6/2020

Lühikroonika

KK 6/2020

Kaitstud doktoritööd

KK 10/2020

Lühikroonika

Raimo Raag

Aarand Roosi mälestuseks (28. V 1940 – 9. VIII 2020)

Vivian Siirman

Aruandeid

Lydia Koidula. Kosjaviinad, ehk kuidas Tapiku pere laulupidule sai. Näitemäng. [Remarkide tõlge Vivian Siirman, Malle Salupere, toim V. Siirman.] [Tallinn:] Posti­mees Kirjastus, 2020. 119 lk.

KK 11/2020

Lühikroonika

KK 12/2020

Lühikroonika

KK 12/2020

Kaitstud doktoritööd