Teemanumber

Naiste proosa kirjandusloos

Tõnu Tannberg

Nõukogude aja kirjandus- ja kultuurielu

Saateks

Jaan Undusk

Stalinistlik keelediskurss

Keskkond ja pärilikkus

Elle-Mari Talivee

Põlevkivitööstuse kujutamisest ajakirjas Looming aastail 1940–1956

Tõnu Tannberg

„See inimene oskab näha! Oskab kirjutada!”

Stalini preemia kui kirjanduselu nõukogustamise vahend Hans Leberechti näitel

Olev Liivik

Nõukogude Eesti nomenklatuurne kirjanduselu

EKP keskkomitee nomenklatuur ja liiduvabariigi kirjandusjuhid

Tiiu Kreegipuu

Nõukogude Eesti kirjanduselu parteiline juhtimine 1960. aastatel kirjanike liidu näitel

Eve Annuk

Eesti NSV kirjanike liidu kirjanduslikud konsultandid kui väravavalvurid

Tiina Saluvere

Kaarel Ird ja Vanemuine nõukogude kultuuripoliitika kontekstis

Johanna Ross

Naisfiloloogi naeruväärsus ja ebamugavus hilisnõukogude Eesti kultuuris

Epp Annus

Inimene kui looduslik keha

Eesti kirjanduse tajuilmad 1960.–1980. aastatel

Anu Raudsepp

Nõukogude Eesti kirjanike esimesed välisreisid sulaajal julgeolekupoliitilises kontekstis

Aigi Rahi-Tamm

1960. aasta laulupidu Kodu- ja Välis-Eesti lähendaja ja lõhestajana

Maarja Vaino

Kirjandusõpe nõukogude koolis

Elle-Mari Talivee

Looduskultuuri mur(d)epunkte

Meie antropotseen

Katre Kikas

Loodus kahe XIX sajandi keskpaigas sündinud mehe omaeluloolistes tekstides

Lydia Risberg, Liina Lindström

Eesti keeleteaduse ja keelekorralduse areng verbirektsiooni näitel

(Vaateid eesti keelekorralduse arenguloole)

Maria Tuulik

Eesti kompimisadjektiivide polüseemiamallid

Tõnis Parksepp

Aegadeülene heitlus I

Kuidas Kreutzwaldi „Kalevipoeg” vastandub Goethe „Faustile”?

Alena Boganeva, Mare Kõiva

„Sõbrad elus ja surmas” valgevenelaste, venelaste ja eestlaste folklooris

Tiiu Jaago

Emad ja tütred eluloos

Kas põlvkondlik konflikt või lepitav läbirääkimine?

Tõnis Parksepp

Aegadeülene heitlus II

Kuidas Kreutzwaldi „Kalevipoeg” taasloob Goethe „Fausti”?

Igor Kotjuh

Tõrked Eesti venekeelse kirjanduse omaks tunnistamisel 1918–1940

Igor Severjanini juhtum

Liina Saarlo

Need teised laulikud

Regilaulutraditsiooni vähem aktiivsetest osalistest

Marja Kallasmaa

Märkusi talunimede vanusest Audru näitel

Ene Vainik, Geda Paulsen

Kujundlik mõtlemine 2020.–2022. aasta keelekriisis

Kadri Tüür, Lauri Õunapuu

Atlandi ookeani varjatud allhoovused

Anu Korb, Astrid Tuisk

„Tülitan teid oma Siberi keelega”

Rosalie Ottessoni mängukirjeldused Eesti Rahvaluule Arhiivis

Eve Annuk, Eret Talviste

Naised ja proosa

Pilk XX sajandi alguskümnendite eesti kirjandusele

Eve Annuk

Naisproosakirjanikud kultuuriloos ja tänapäeva eesti kultuuriteadvuses

Johanna Ross

Moodne daam 1910. aastate naiskirjanduses

Mari Niitra

„Kui ilusasti on Jumal mind loonud, et ma tohin eestlane olla.”

Lapsepõlveprojektsioone naisautorite 1930. aastate teise poole realistlikus lasteproosas

Taimi Grauberg

Elu nagu algebra

Alide Erteli elu ja looming

Kadri Tüür

Naine kirjutab lindudest

Ökofeministlik ekskurss eesti looduskirjandusse

Merlin Kirikal

Dekadentlik kirjutus kui feministlik praktika

Alma Ostra jutustus „Aino”

Külliki Steinberg

Marta Sillaotsa mitmepositsiooniline elu XX sajandi alguskümnendeil

Raili Marling

Meeleheide ja morbiidne vitaalsus Djuna Barnesi „Öömetsas” ja Reed Morni „Andekas parasiidis”

Eret Talviste

Mõeldes rahust rongisõidu ajal ehk kui Leida Kibuvits ja Virginia Woolf oleksid kohtunud

Elena Pavlova

Venelased versus venelased kaasaegses venekeelses eesti kirjanduses

Rebekka Lotman, Maria-Kristiina Lotman, Mihhail Lotman

Häälikuinstrumentatsioon Artur Alliksaare luules

Heete Sahkai, Anne Tamm, Anders Holmberg

Eesti keele otseste eriküsilausete sõnajärje aspekte

Marie Udam, Joosep Susi, Merilyn Meristo

Ühe Tuhkatriinu lugu

Luule(kogu) käsitlemine eesti kirjandusõpetuses

Taive Särg

Loomislaul alguste kiigel

Madis Jürviste

Ametinimetustest ja sotsiaalsetest rollidest eesti varase leksikograafia põhjal

Janet Laidla

Eesti Kirjameeste Selts ja naised

Sõna

Elisabeth Kaukonen

Kes on esinaine?

Madis Jürviste, Tiina Paet

Prantsuse päritolu võõrsõnade kirjakuju varieerumisest eesti keeles

Ekläär ja ekleer

Santeri Junttila

Ohtrasti ohte

Lembit Vaba

(raie)lank peegeldab aega ja selle lugu

Udo Uibo

Naised, tehke mütsid kirjud ja prannidega

Kristiina Ross

Ühest eesti keeles puuduvast mõistest ja selle aseainest

Enn Ernits

Põldpaost paakspuu ja kollase värvini

Intervjuu

Karl Pajusalu, Liina Lindström

Küsimisi eesti keelest ja keeltest

Karl ja Liina vestlevad juubelite jm imelike asjade puhul

Ott Heinapuu

Folkloristi vabadus taotleda avaramat mõistmist

Merili Metsvahi 50

Ott Heinapuu

Võimalused näha teistsuguseid maailmu

Meelis Friedenthal 50

Sirli Zupping

Märkamiste märkamine inimsuhtluses

Renate Pajusalu 60

Päevateema

Reili Argus

Keeletoimetajate õpetamisest õppejõu pilgu läbi

Vaateid eesti keelekorralduse arenguloole

Johanna Ross

Tsensuurist ja tühistamisest

Raamatuid

Inga Sapunjan

Aegade meisterlik taltsutamine

Sirje Olesk. Aegade lugu. Kirjanike liit Eesti NSV-s. Tallinn: Eesti Kirjanike Liit, 2022. 303 lk.

Olaf Mertelsmann

Piiratud vaatenurk kirjanike liidule Eesti NSV-s

Sirje Olesk. Aegade lugu. Kirjanike liit Eesti NSV-s. Tallinn: Eesti Kirjanike Liit, 2022. 303 lk.

Leena Käosaar

Kuidas portreteerida ema?

Maarja Undusk. Ellen Niit. Heleda mõtte laast. Tallinn: Tammerraamat, 2022. 632 lk.

Jüri Kivimäe

Minevik karussellil

Katrin Laur. Tunnistaja. Ajalooline romaan. Tallinn: Hea Lugu, 2022. 830 lk.

Indrek Ojam

Ühtsusest ja paljususest kirjandusteaduses, ilma valehäbita

Arne Merilai. Tõstan titsi taade. Tõlgendavaid kehtestusi 2012–2022. (Studia litteraria Estonica 22.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2022. 423 lk.

Merili Metsvahi

Maarjahein, imevesi ja teised pärisasjad

Reet Hiiemäe, Mare Kõiva. Maarjahein ja imevesi. Pärimuslikud naiste rituaalid Eestis. [Tallinn:] Kirjastus Postimees, 2022. 520 lk.

Paavo Matsin

Tule tagasi Tartu, metsdändi!

Mehis Heinsaar. Kadunud hõim. Tallinn: Menu Kirjastus, 2022. 319 lk.

Märt Väljataga

Kahe lõpmatuse vahel

Rein Undusk. The Rhetoric of Culture. The Case of Infinity. (oxymora 7.) Tallinn: Under and Tuglas Literature Centre, 2022. 308 lk.

Rein Veidemann

Juri Lotmani kolmainsus

Juri Lotman. Mida inimesed õpivad. (Eesti mõttelugu 163.) Koostajad Silvi Salupere ja Peeter Torop. Tartu: Ilmamaa, 2022. 383 lk.

Art Leete

Valtoni soome-ugri süsteem

Arvo Valton. Soome-ugri minu elus. Tartu: Ilmamaa, 2022. 320 lk.

Brita Melts

Lühidalt

Jaak Urmet

Uht tsah, uht tsah, neiukene. Karl Eduard Söödi kosmogoonia

Karl Eduard Sööt. Mu laulud, mu veikesed laulud. Koost, toim Õnne Kepp. Tallinn: EKSA, 2022. 711 lk.

Joosep Susi

Arvi Tavastile peaks see raamat küll meeldima

Anti Saar. Sõnaraamat. Tartu: Kolm Elu, 2022. 149 lk.

Peeter Sauter

Kultuuriinimeste Kroonika

Jaan Kaplinski, Kadri Kõusaar. Kirjavahetus 2007–2021. Hea Lugu, 2023. 304 lk.

Ott Heinapuu

Isegi udu oli neile teada ehk boreaalsete rahvaste jutte

Ilmaveere jutud. Valik põlisrahvaste pajatusi. Ymber pannud ja takka kiitnud: Nuga Soopealt (Lauri Sommer). Kaarnakivi Seltsi Kirjastus, 2023. 270 lk.

Boris Veizenen

„Isamaa ja emakeele vahel” – uurimuslik autobiograafia

Isamaa ja emakeele vahel. Etüüde Eesti venekeelsest nüüdiskirjandusest. (Etüüde nüüdiskultuurist 10.) Koost, toim Igor Kotjuh, Aare Pilv ja Piret Viires. Tallinn: Nüüdiskultuuri uurimise töörühm, 2022. 232 lk.

Kai Võlli

20 aastat keeleteadusliku mõtte arengut Krista Kerge tegemistes

Krista Kerge. Sõna, see piisake meres. Valik kirjutisi 1998–2019. (Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi toimetised 80.) Tallinn: Emakeele Selts, 2022. 339 lk.

Janika Kronberg, Brita Melts, Vivian Siirman, Tiina Hallik

Lühidalt

Saara Lotta Linno

Pilk vastuolulisele Wimbergile Buratino-põlvkonnast

Wimberg. Just praegu. Tallinn: J&U, 2021. 124 lk.; Wimberg. Enne kui. Tallinn: J&U, 2022. 214 lk.

Kristiina Ross

Ei saa lühidalt mitte piisavalt kirjeldada

Balthasar Russow. Liivimaa provintsi kroonika. Tõlkinud ja kommenteerinud Jüri Kivimäe. Tallinn: Tänapäev, 2022. 472 lk.

Aado Lintrop

Dateeritud usund

Tõnno Jonuks. Eesti muinasusundid. Tallinn: Postimees, 2022. 399 lk.

Elo-Hanna Seljamaa

Identiteet, ajalugu ja mälutöö ajaloolisel Ingerimaal

Ingerimaa mälupaigad: järjepidevus ja katkestus. Ingrian Memory Sites: Continuity and Discontinuity. (Eesti Akadeemilise Ingerimaa Seltsi ja Eesti Rahvusraamatukogu toimetised 1.) Koostanud Piret Lotman, Taisto-Kalevi Raudalainen, Ergo-Hart Västrik. Eesti Akadeemiline Ingerimaa Selts, Eesti Rahvusraamatukogu, 2022. 216 lk.

Renate Pajusalu

Uurimus laste keelest ja kasvukeskkonnast

Andra Kütt. 5−8-aastaste eesti laste keeleline areng ja selle seos keelelise kasvukeskkonnaga. (Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste dissertatsioonid 76.) Tallinn: Tallinna Ülikool, 2023. 255 lk.

Janika Kronberg

Lühidalt

Toomas Haug

Ormussoni-nostalgiat

Mäng ja melanhoolia. Friedebert Tuglase romaan „Felix Ormusson”. (Moodsa eesti kirjanduse seminar 3.) Compiled and edited by Mirjam Hinrikus and Jaan Undusk. Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2022. 341 lk.

Rogier Blokland

Kaalukas teos, igas mõttes. Uus uralistika käsiraamat

Marianne Bakró-Nagy, Johanna Laakso, Elena Skribnik (eds.). The Oxford Guide to the Uralic Languages. (Oxford Guides to the World’s Languages.) Oxford: Oxford University Press, 2022. 1184 lk.

Boris Veizenen

Sireenide kaudu sähvatusteni

Igor Kotjuh. Sireenid ja sähvatused. Vene keelest tõlkinud ja eesti keeles kirjutanud autor. Paide: Kite, 2022. 144 lk.

Pille-Riin Larm

Mälestused imelistest inimestest

Viivi Luik. Kuldne kroon. Tallinn: EKSA, 2023. 296 lk.; Lauri Sommer. Toome tuled. 2015–2021. Tallinn: Menu, 2022. 320 lk.

Valner Valme

Veidemanni mission impossible

Rein Veidemann. Järjehoidja. Valik arvustusi, loomingulisi portreid, kaas­kajasid, järelehüüdeid eesti kirjasõnaväljalt 2000–2022. Koostanud ja toimetanud Mari Klein. Tallinn: EKSA, 2022. 773 lk.

Art Leete

Lintropi mäluteekond soome-ugri maades

Aado Lintrop. Soome-ugri reisid. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2022. 336 lk.

Cornelius Hasselblatt

Lugemis- ja uurimisrõõm

Tiit Hennoste. Ilo ja elu. Valitud artikleid 2005–2021. (Studia litteraria Estonica 23.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2022. 385 lk.

Brita Melts, Johanna Ross, Ott Heinapuu 

Lühidalt

Merlin Kirikal

Et ema kumaks

Carolina Pihelgas. Vaadates ööd. Kaksik­hammas, 2022. 296 lk.

Marju Lauristin

Kümne sammuga läbi Loomingu sajandi

Tiit Hennoste. Kuldsete lehtede peal. „Loomingu” kirjanduslugu. Tallinn: SA Kultuurileht, 2023. 335 lk.

Brita Melts

Lühidalt

Imbi Paju. Kirjanduskliinik. Mida tähendab olla inimene. [Tallinn:] Kirjastus Gallus, 2023. 317 lk.

Leena Käosaar

Lohut(amat)use määr

Lilli Luuk. Minu venna keha. [Tallinn:] Hea Lugu, 2022. 182 lk.

Mart Kuldkepp

Tammsaare ja sõda

A. H. Tammsaare. Sõjamõtted. (Eesti mõttelugu 170.) Tartu: Ilmamaa, 2023. 270 lk.

Kristel Kivari

Rahvuslik õudasjalugemik

Marju Kõivupuu. Eesti mütoloogia algajale. Jumalatest ja hiidudest tontide, näkkide ja muude õudasjadeni. Tallinn: Tänapäev, 2023. 383 lk.

Tõnis Parksepp

Kuidas jutustada luulest ja miks?

Mart Velsker. Luulejutud. Tekste aastatest 1994–2020. (Studia litteraria Estonica 21.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2022. 463 lk.

Pirkko Nuolijärvi

Võõrsõnade esitamine eesti keele sõnastikes

Tiina Paet. Võõrainese kinnistumine eesti keeles: keelekorralduslik ja leksikograafiline vaade. (Dissertationes philologiae estonicae Universitatis Tartuensis 51.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2023. 259 lk.

Janika Kronberg, Ott Heinapuu

Lühidalt

Ringvaade

Väino Klaus

Tiit-Rein Viitso mälestuseks (4. III 1938 – 2. XII 2022)

KK 3/2023

Lühikroonika

KK 3/2023

Kaitstud doktoritööd

Jüri Viikberg

In memoriam Helju Kaal

(6. III 1930 – 19. I 2023)

KK 4/2023

Lühikroonika

Valts Ernštreits

Liivi pärandi äratamine Lätis

KK 5/2023

Lühikroonika

KK 5/2023

Kaitstud doktoritööd

Ott Heinapuu

Kirjandus ja keel kuuluvad Eesti kultuuripärandi keskmesse

Kultuuriministeerium esitles pärandibaromeetrit

KK 6/2023

Lühikroonika

KK 7/2023

Lühikroonika

Ljubov Kisseljova

Malle Saluperet mälestades (17. II 1931 – 8. VI 2023)

Johanna Ross

Mees, kellele kuulus nõukogude aja mäletamise monopol

Aksel Tamm (23. XII 1931 – 15. VIII 2023)

KK 10/2023

Lühikroonika

KK 11/2023

Lühikroonika

KK 11/2023

Kaitstud doktoritööd

Tiina Ann Kirss

In memoriam Rutt Hinrikus (7. V 1946 – 29. X 2023)

KK 12/2023

Lühikroonika

KK 12/2023

Kaitstud doktoritööd