Triinu Tamm

Post horses of the enlightenment

Translators and text editors before and now

Tiit Hennoste, Andriela Rääbis, Kirsi Laanesoo

Questions in Estonian Institutional Information-Seeking Dialogues II

Questions and Social Actions

Carolina Pihelgas

„Three times Pater Noster, then...”

The Lord’s Prayer as a charm in Estonian vernacular religion

Maarja Siiner, Triin Vihalemm

Sustainable language policy

Why and how?

Jan Kaus

Against atrophy of memory

An overview of the Estonian translations of fiction published in the past decade

Kaia Sisask

Translation and language of philosophy

„Otherwise Than Being or Beyond Essence” by Emmanuel Levinas

Ruth Mirov

Ülo Tedre and „The Old Kannel” series

Märt Väljataga

What is poetry? I

Rainer Küngas

On the diffusion of some recently proposed Estonian words

Marin Laak

„Kalevipoeg” as a core text

Karl Pajusalu

Boundaries of the Estonian language area

Kadri Tüür, Elle-Mari Talivee

The past triennial of Estonian literary studies

A database based survey

Märt Väljataga

What is poetry? II

Helen Plado

The Estonian clause of purpose

Mati Hint, Raimo Anttila

Random notes on a long-awaited etymological dictionary

Iris Metsmägi, Meeli Sedrik, Sven-Erik Soosaar

The origin of the word stems of standard Estonian

A statistical overview

Katre Kikas

The press and Jakob Hurt’s and Matthias Johann Eisen’s efforts of collecting folklore

Katre Talviste

The young Johannes Semper translating French poetry

From Verhaeren to the translator’s own self

Brita Melts

Poeedirahu – Andrus Kasemaa’s literary Umwelt

Pille Arnek

Orthography of Estonian personal names on 19th-century grave markers and in church registers

Janika Päll

On Estonian bucolics

Heiki-Jaan Kaalep

Risks in the interpretation of linguistic questionnaires

Meelis Friedenthal

Of gnomes and giants

Eneken Laanes, Linda Kaljundi

The poetics and politics of Estonian historical fiction

Introduction

Juhan Kreem

From history to fiction and back again

On writing, uses and abuses of Balthasar Russow’s Livonian Chronicle

Piret Peiker

International cultural memory and rewriting in Koidula’s Juudit

Tiina Kirss

The Mahtra War(s)

Representations of gender and social relations in Volume I of Eduard Vilde’s historical trilogy

Linda Kaljundi

Challenging expansions

Estonian Viking novels and the politics of memory in the 1930s

Aivar Põldvee

Aino Kallas: A flight to and from history

Aare Pilv

Historical novels by Rudolf Sirge

An attempt to reread Soviet literature

Märt Väljataga

Dialogue and demarcation between history and fiction

Maarja Ojamaa

The transmedial nature of cultural memory

The coast in the artistic texts inspired by the refugee boats trying to escape World War II

Maarja Hollo

Exile, trauma and nostalgia in Bernard Kangro’s „The Blue Gate”

Anni Jürine, Külli Habicht

The cycle of postpositions

Jüri Hain

Addenda to the mapping of the archipelago of self-published editions

Vilve Asmer

New arrivals (2010–2012) in the Estonian Cultural Archive

Tiiu Jaago

Urban themes in older Estonian folk song (regilaul)

Ann Metslang

The use of partitive case forms in Standard Estonian

Kristiina Ross

A creature born by force of rhyme

Satu Grünthal, Helena Ruuska

Literary news from the northern coast of the Gulf of Finland

What is written and read in the 21st-century Finland?

Ilmar Vene

Hando Runnel and language reform

Meelis Mihkla, Indrek Hein, Indrek Kiissel, Artur Räpp, Risto Sirts, Tanel Valdna

Spoken subtitles – if, how, for whom and why?

Kristo Siig

Itinerant kings and ludent kings

Traces of history in older Estonian song games

Mati Hint

The trace of Ado Grenzstein in the theory of ternary quantity oppositions of Estonian sounds

Lembit Vaba

Interview with Jüri Viikberg

Anne Lange, Daniele Monticelli

Translational dissonances in the totalitarian monologue

Continuities, discontinuities and hidden conflicts in Soviet Estonian translation history

Mari Mets

Spoken Võro in real time

Variation of the passive past participle marker

Guntis Berelis

A short guide to Latvian prose

Marje Joalaid

Once more on Pandivere and its name

Words

Linnar Priimägi

On the problem of neeger in Estonian

Udo Uibo

Etymological notes (XIV)

Miscellanea

Evelin Arust

An archive find: The children’s picture book „Robinson” (1880)

Focus

Joel Sang

Honest, but outspoken

The ’new sincerity’ of Estonian young poetry

Endla Lõhkivi

Formative assessment in the humanities

Joel Sang

Period pollution

Books

Maarja Vaino

Someone must be spinning Estonian research information

On Arne Merilai’s collection of literary essays of 1990–2011

Anu Saluäär

Passion and cunning?

Marta Sillaots in the history of Estonian thought

Hannes Varblane

Self-published school almanacs in occupied Estonia

Seilates sadamata. Omakirjastus okupeeritud Eestis. Koostanud Kersti Unt ja Marja Unt. Tallinn, 2012. 397 lk.

KK 1/2013

Annotations

Tiit Hennoste

Toomas Liiv: A paradox and a cheat

Toomas Liiv. Tekst teeb oma töö. Arvustusi, esseid ja artikleid 1976–2009. Koostanud Elo Lindsalu. Tallinn, 2012. 479 lk.

Sirje Olesk

The academic Aino Kallas

Silja Vuorikuru. Kauneudentemppelin ovella. Aino Kallaksen tuotanto ja raamatullinen subteksti. Akateeminen väitöskirja. Helsinki, 2012. 278 lk.

Kätlin Kaldmaa

Translation: Found in Estonian

Methis. Studia humaniora Estonica 9/10, 2012. Tõlkeloo erinumber. Koostajad Anne Lange, Daniele Monticelli. 212 lk.

Leo Luks

Semiotics of politics

Acta Semiotica Estica IX. Erinumber: Poliitilisuse semiootika. Tartu, 2012. 281 lk.

Elle-Mari Talivee

Words set afire by a lightning wit (Juhan Liiv)

Jüri Talvet. Juhan Liivi luule. Monograafia. Tänapäev, 2012. 245 lk.

Arno Oja

Eduard Vilde, a European and feminist

Livia Viitol. Eduard Vilde. Tänapäev, 2012. 375 lk.

Roman Leibov

Travelling without an itinerary

Ю. М. Лотман, З. Г. Минц – Б. Ф. Егоров. Переписка 1954–1965. Подготовка текста и комментарии Б. Ф. Егорова, Т. Д. Кузовкиной, Н. В. Поселягина. Bibliotheca Lotmaniana. Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2012. 604 lk.

Pille-Riin Larm

On bees and non-heroes

Rein Ruutsoo

Historian as a profession and a vocation

Ülo Tedre

Perpetuating the name and work of a tireless collector

Maarja Kangro

Maybe a little critical

Jan Kaus. Elu ja kirjandus. Tekste eesti kirjandusest 2004–2011. Jumalikud Ilmutused, 2012

Paavo Matsin

The magical Ehin

Täiskui: Andres Ehin. Koostanud Arne Merilai. Tartu, 2012

Reet Kasik

Word family – a strong nuclear family or a blended one experiencing difficulties of adjustment?

Silvi Vare. Eesti keele sõnapered I–II. Tänapäeva eesti keele sõnavara struktuurianalüüs. Eesti Keele Sihtasutus, 2012

KK 5/2013

Annotations

Heli Laanekask

The Estonian diary by J. H. Rosenplänter

J. H. Rosenplänteri maakeele päevaraamat. Faksiimiletrükk keeleliselt redigeeritud rööpteksti, kommentaaride ja saatesõnaga. Koostanud Vello Paatsi ja Kristi Metste. Litteraria. Eesti kultuuriloo allikmaterjale. Vihik 25. Eesti Kirjandusmuuseum, 2012

Rein Veidemann

Reflections from (and on) the interliterary space

Interlitteraria 17. World Literature and National Literatures. Peatoimetaja Jüri Talvet. Tegevtoimetaja Katre Talviste. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2012

Andreas Ventsel

A guide to Russian culture

Boriss Uspenski. Vene kultuuri jõujooni. Valik artikleid. Tõlkinud ja kommenteerinud Peet Lepik. Ilmamaa, 2012

Piret Voolaid

A collection of articles crowning the cooperation of Estonian and Polish humour researchers

Estonia and Poland: Creativity and Tradition in Cultural Communication. Volume 1:  Jokes and Their Relations. Toimetanud Liisi Laineste, Dorota Brzozowska ja Władysław Chłopicki. Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2012

Ülo Tedre

Memoirs of a German-minded scholar

Leopold von Schroeder. Memuaarid. Ilmamaa, 2013

Tuuli Tuisk

A dictionary long awaited

Liivi-eesti-läti sõnaraamat. Koostanud Tiit-Rein Viitso, toimetanud Valts Ernštreits. Tartu–Rīga: Tartu Ülikool, Latviešu valodas aģentūra, 2012

Meelas Karutald

An elegy for a vanishing university

Rein Veidemann. Tund enne igavikku. Romaan kolmes vaatuses. Eesti Keele Sihtasutus, 2012

Jaan Isotamm

Moth holes in the Iron Curtain

Sõprade kirjad on su poole teel. Jaan Kaplinski ja Hellar Grabbi kirjavahetus 1965–1991. Koostanud ja kommenteerinud Sirje Olesk. Litteraria. Eesti kultuuriloo allikmaterjale. Vihik 26. Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, Eesti Kultuurilooline Arhiiv

Sirje Olesk

Writers’ diaries on the example of Johannes Semper’s

Johannes Semper. Päevaraamatud. Ilmamaa, 2013

Reili Argus

A dissertation on the grammar of oral speech. And about time

Tiit Hennoste. Grammatiliste vormide seoseid suhtlustegevustega eestikeelses suulises vestluses. Dissertationes philologiae Estonicae Universitatis Tartuensis 32. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2013

Toomas Paul

Luther undiluted

Martin Luther. Valitud tööd. Koostanud Urmas Petti. Tõlkinud Anne Burghardt, Meelis Friedenthal, Marju Lepajõe, Urmas Petti. Ilmamaa, 2012

Andrus Kivirähk

Raudsepp – done

Hugo Raudsepp. Nüüd ma tahan mõõka tõsta. Eesti mõttelugu 108. Koostanud Hando Runnel. Ilmamaa, 2012

Janika Kronberg

Taking an iron horse in Europe and a revolver in Turkey

Kairi Tilga. Tossutäkuga Euroopasse. Eduard Vilde reisikirjad. Go Reisiraamat, 2013

Boris Veizenen

Fighting the shadow theatre of memories

Malle Salupere. Kultuuriloolisi vaatlusi Tartu teljel. Ilmamaa, 2012

Kristiina Ross

How to compile Hurt?

Jakob Hurt. Keelemees. Koostajad Jaak Peebo ja Hando Runnel. Ilmamaa, 2012

Leelo Keevallik

Any movement of a teacher may reveal a problem

Krista Mihkels. Keel, keha ja kaardikepp: õpetaja algatatud parandussekventside multimodaalne analüüs. Dissertationes linguisticae Universitatis Tartuensis 16. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2013

Anu Pallas

An attempt to break some myths

Ado Grenzstein. Eesti haridus. Koostaja Simo Runnel. Eesti mõttelugu 106. Tartu, 2012. 544 lk

Kristjan Pruul

Mice and frogs in Kuku Club

Mihkel Mutt. Kooparahvas läheb ajalukku. Tallinn, 2012. 462 lk

Ülo Tedre

A timeless book

Vana Kannel IX. Lüganuse regilaulud. Koostajad Ruth Mirov, Edna Tuvi. Tartu, 2009. 952 lk

Enn Ernits

A yearbook that mirrors the Finno-Ugric world from different aspects

Soome-ugri sõlmed 2010–2011. Toimetaja Üve Maloverjan. Fenno-Ugria, 2012. 152 lk; Soome-ugri sõlmed 2012. Toimetaja Üve Maloverjan. Fenno-Ugria, 2013. 160 lk

KK 11/2013

Annotations

Lauri Pilter

Some reflections on the English publications of poems by Juhan Liiv and an anthology of contemporary Estonian poetry

Juhan Liiv. Snow Drifts, I Sing. An Estonian-English Bilingual Edition. Edited by Jüri Talvet. Translated from the Estonian by Jüri Talvet and H. L. Hix. Guernica, 2013. 108 lk; Contemporary Estonian Poetry. A Baltic Anthology. Book Three. Edited by Inara

Heli Laanekask

Publications of the fraternity of the Moravians as stimulating reading

Rudolf Põldmäe. Vennastekoguduse kirjandus. Eesti mõttelugu 101. Ilmamaa, 2011. 536 lk

Raili Marling

Always a great fortune: an open mind in a small culture

Helmi Reiman-Neggo. Kolm suurt õnne. Eesti mõttelugu 110. Ilmamaa, 2013. 333 lk

Kadri Muischnek, Raili Pool

A dissertation on computer and learner lexicography

Jelena Kallas. Eesti keele sisusõnade süntagmaatilised suhted korpus- ja õppeleksikograafias. Tallinna Ülikool, 2013. Humanitaarteaduste dissertatsioonid 32. 185 lk